Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin 2011 yılı turizm gelirinin 24 milyar dolara ulaşması beklenirken, 2012 yılı toplam turizm geliri de 26 milyar dolar olarak programlandı.

AA muhabirinin 2012 Yılı Programındaki verilerden yaptığı derlemeye göre, uluslararası turizm talebi 2000-2010 döneminde yüzde 39,5 oranında artış gösterdi, aynı dönemde turizm gelirleri ise yüzde 93,3 arttı.

Geçen sene uluslararası turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,6 oranında artarak 940 milyon kişi, turizm gelirleri ise yüzde 7,9 oranında artarak 918 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu sene, dünyadaki turist sayısının yüzde 4,3 artarak 980 milyon kişi, turizm harcamalarının ise yüzde 4 artarak 955 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan Turizm 2020 Yılı Vizyonu çalışmasında 2020 yılında dünyadaki turist sayısının 1,6 milyar kişi, toplam turizm gelirlerinin ise 2 trilyon dolar olacağı tahmin edildi. 717 milyon kişi ile Avrupa'nın en çok turist çeken bölge olmayı sürdüreceği, ancak dünya turizminden 1995 yılında ortalama yüzde 60 pay alan Avrupa turizminin payının 2011 yılında yüzde 50'ye, 2020 yılında ise yüzde 46'ya düşeceği tahmin edildi.

Türkiye, dünya turizm pazarında turist girişleri açısından yüzde 3, turizm gelirleri açısından ise yüzde 2,3 pay ile en büyük 20 turizm varış noktası içinde turist girişleri açısından 7'inci, turizm gelirleri açısından da 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye, Avrupa turizm pazarında turist girişlerinde yüzde 6, turizm gelirlerinde ise yüzde 5,1 paya sahip bulunuyor.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, doğrudan ve dolaylı olarak 32 faaliyet dalında istihdam yaratan turizm sektöründe, Türkiye'de doğrudan yaratılan istihdam geçen yıl 3,3 milyon kişi olarak hesaplandı.-En çok turist Almanya'dan geliyor

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 19,6'sı OECD, yüzde 21,2'si Rusya Federasyonu'nun dahil olduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden geliyor. Geçen sene Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 15,3 ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 10,9 ile ikinci, İngiltere ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının 30,5 milyon kişi, turizm gelirlerinin ise 24 milyar dolar olarak gerçekleşeceği, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatak sayısının 675 bine, belediye belgeli yatak sayısının ise 530 bine ulaşacağı, yatırım aşamasındaki 248 bin yatakla birlikte toplam yatak kapasitesinin 1,5 milyonun üzerine çıkacağı tahmin edildi. Bunun yanı sıra yine 2011 yılında 7 milyon 500 bin kişinin yurt dışına çıkacağı ve turizm giderinin ise 4 milyar 900 milyon olacağı tahmin ediliyor.

2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatak sayısının 690 bine, belediye belgeli yatak sayısının ise 532 bine ulaşacağı, Türkiye'ye gelen turist sayısının 32,9 milyon kişi, turizm gelirinin ise 26 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.-Turizmi bekleyen tehlike çevre kirliliği ve kentleşme

Programda, Türkiye'de son yıllarda yatak kapasitesindeki hızlı artışa ve kaydedilen önemli gelişmelere rağmen teknik altyapı konusunda bazı eksiklikler yaşandığı kaydedildi. Fiziksel çevrenin kirlenmesi ve turizm merkezlerinin kentleşme Türk turizmini etkileyen sorunlar arasında gösterildi.

Turizm sektöründe, küreselleşmenin ortaya koyduğu dinamikleri barındıran, ülkeye daha çok turist gelmesinin yanı sıra hizmet kalitesini artırmaya çalışan, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir gruplarını hedef alan, doğal sermayeyi koruyan ve sürdürülebilir kılan, Türk turizminin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun olarak, golf, termal, kongre, kruvaziyer, sağlık turizmini ve eko-turizmi ön plana çıkaran bir yapının oluşturulmasının temel amaç olduğu vurgulandı.

Turizm sektöründeki gelişmeler şöyle:

. 2010 2011 2012 Ortalama artış

. (Yüzde)

. 2011 2012

. ------ ------ ------ -------------

Yurda Gelen Yabancı Sayısı (bin kişi) 28.632 30.500 32.900 6,5 7,8

Yurt Dışına Çıkan Vatandaş Sayısı (bin kişi) 6.557 7.700 8.480 14,4 13,1

Turizm Geliri (milyon ABD Doları) 20.807 24.000 26.000 15,3 8,3

Turizm Gideri (milyon ABD Doları) 4.825 4.900 5.050 1,6 3,1