Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Araştırma Dairesi'nin hazırladığı Sermaye Piyasası Beklenti Anketi ekim ayı sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 51'i ABD dolarına ilişkin olarak önümüzdeki ay değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 33, düşüş bekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile paralellik gösterirken, altı aylık ve yıllık dönemler için katılımcılar arasındaki hakim görüş ABD dolarında değişim yaşanmayacağı oldu.

Euroya ilişkin katılımcıların yüzde 56'sı aylık, yüzde 42'si altı aylık, yüzde 36'sı ise yıllık dönemde değişim beklemediği yönünde görüş bildirdi, aynı dönemler için artış beklentisine sahip katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 24, yüzde 29 ve yüzde 31 olarak gerçekleşti.

İMKB-100 endeksine ilişkin olarak aylık dönemde katılımcıların çoğunluğu (yüzde 55) değişim yaşanmayacağı, altı aylık (yüzde 44) ve yıllık beklentilerde (yüzde 59) ise yükseliş yaşanacağı yönünde görüş bildirirken aylık ve altı aylık dönemler için beklentiler bir önceki dönem anket sonuçları ile benzerlik gösterse de yıllık dönemde endekste değişim beklemeyenlerin oranında yükselişler yaşandı (yüzde 17'den yüzde 30'a).

Aylık beklentilerde gösterge bono faiz oranında değişim beklemeyen katılımcıların oranı yüzde 63 olurken, altı aylık ve yıllık dönemlerde aynı yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 43 oldu. Sonuçlar, bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında aylık dönemde faiz oranında artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 16'dan yüzde 32'ye yükseldi.

Bir önceki dönem anket sonuçlan ile benzer bir şekilde katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 69) önümüzdeki ay halka açılacak şirket sayısında değişim beklemediği yönünde görüş bildirirken, altı aylık ve yıllık dönemler için artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 68'e çıktı.

Katılımcıların çoğunluğu aylık dönemde özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullarda bir değişim beklemediği, altı aylık ve yıllık dönemlerde ise iyileşme beklediği yönünde görüş bildirdi, sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile paralellik gösterdi.

-Yabancı yatırım beklentisi arttı-

Yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 67'si önümüzdeki ay değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için artış yaşanacağı beklentisi ağırlık kazandı, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 68'e yükseldi.

Anket sonuçlarına ilişkin özet veriler şöyle:

''Katılımcıların yüzde 60'ı önümüzdeki ay, yüzde 46'sı ise önümüzdeki altı ayda reel kesimin yurtdışı borçlanma durumunda bir değişim beklemezken, yıllık dönem için borçlanmada artış yaşanacağı beklentisi yükselmiş, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 55'e ulaşmıştır.

Katılımcıların yüzde 65'i önümüzdeki ay, yüzde 45'i ise önümüzdeki altı ayda İMKB yatırımcı sayısında bir değişim beklememektedir. Yıllık beklentilerde ise artış yaşanacağı görüşü hakim olmuş, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 60'a ulaşmıştır.

Katılımcıların yüzde 53'ü önümüzdeki ay İAB işlem hacmine yönelik olarak değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık beklentilerde artış yaşanacağı görüşü ağırlık kazanmış, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 52 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki anket sonuçları ile karşılaştırıldığında altı aylık beklentilerde işlem hacminde artış bekleyen katılımcıların oranının geçtiğimiz ay yüzde 58 iken bu ay yüzde 47'e düştüğü gözlenmiştir.

Katılımcıların çoğunluğu VOB işlem hacmine yönelik olarak önümüzdeki ay bir değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık beklentilerde hakim görüş artış yaşanacağı yönünde olmuştur.

Katılımcıların çoğunluğu yatırım fonları ve emeklilik fonları net aktif değerine ilişkin olarak önümüzdeki ay değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık beklentilerde artış yaşanacağı görüşü ağırlık kazanmıştır.''

-Beklenti anketi-

Sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin yöneticilerinin temel makroekonomik değişkenlere ve sermaye piyasasına yönelik algılama ve beklentilerinin izlenmesi ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan çalışmada, 275 üst düzey yönetici tarafından yanıtlanan soru bazında değerlendirmelere yer verildi.