Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 23,1 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 92,6 oranında azalarak 1,7 milyar liraya düştü.

Maliye Bakanlığı'nın Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 oranında artarak 243,7 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise sadece yüzde 6,7 oranında artarak 245,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 23,1 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 92,6 oranında azalarak 1,7 milyar liraya düştü.

Faiz dışı fazla ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 oranında artarak 35,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde vergi gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 oranında artarak 208,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Buna karşın faiz hariç bütçe giderleri yüzde 10,3 oranında artarak 208 milyar lira oldu.

-Vergi gelirleri arttı

Geçen yılın ekim ayında 1,8 milyar lira açık veren bütçe, bu yılın ekim ayında 1,9 milyar lira açık verdi. 2010 yılı ekim ayında 351 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken, bu yılın ekim ayında 769 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Bu yıl ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında artarak 22,6 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 15,9 oranında artarak 24,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

2011 yılı ekim ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 19,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 15 oranında artarak 21,9 milyar lira oldu. 

Geçen yıl Ekim ayında bütçe giderleri 21 milyar 203 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken, bu yılın aynı ayında yüzde 15,9 oranında artarak 24 milyar 574 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı'nın Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, 2010 yılı Ekim ayında 1 milyar 835 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, 2011 yılı Ekim ayında 1 milyar 941 milyon lira açık verdi. Geçen yılın Ekim ayında 351 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken bu yılın Ekim ayında 769 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Geçen yıl Ekim ayında bütçe giderleri 21 milyar 203 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken, bu yılın aynı ayında yüzde 15,9 oranında artarak 24 milyar 574 milyon lira oldu. 2010 yılı Ekim ayında faiz hariç bütçe giderleri 19 milyar 17 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken bu yılın aynı ayında yüzde 15 oranında artarak 21 milyar 864 milyon lira oldu.

Diğer taraftan, 2011 yılı Ekim ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 2 milyar 710 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın Ekim ayında 19 milyar 368 milyon lira olan bütçe gelirleri ise bu yılın Ekim ayında yüzde 16,9 oranında artarak 22 milyar 633 milyon lira oldu. Vergi gelirleri de yüzde 18,8 oranında artarak 19 milyar 748 milyon lira oldu.

-Bütçe giderleri-

Bu yılın merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon lira ödenekten Ekim ayında 24 milyar 574 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 21 milyar 203 milyon lira harcama yapılmıştı.

Bu yıl Ekim ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 265 milyar 73 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanılarak 21 milyar 864 milyon lira gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, bu yılın Ekim ayında 6 milyar 314 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 72 milyar 299 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7'si kullanıldı.

Ekim ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 1 milyar 57 milyon lira olurken, bütçede öngörülen 12 milyar 737 milyon lira ödeneğin yüzde 8,3'ü bu ayda kullanıldı. 2011 yılı Ekim ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 oranında artarak 2 milyar 936 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise bu ayda 476 milyon lira oldu.

Bu yılın Ekim ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 oranında artarak 7 milyar 695 milyon lira olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ekim ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 3 milyar 966 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 400 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan mahalli idare payları 2011 yılı Ekim ayında 1 milyar 851 milyon lira olarak gerçekleşti. Ekim ayında 2 milyar 976 milyon lira sermaye gideri, 312 milyon lira da sermaye transferi yapıldı.

Borç verme giderleri bu yılın Ekim ayında 575 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri aynı dönemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 2 milyar 710 milyon lira oldu.

-Bütçe gelirleri-

Bütçe gelirleri, geçen yılın Ekim ayında 19 milyar 368 milyon lira iken, bu yılın aynı ayında yüzde 16,9 oranında artarak 22 milyar 633 milyon lira oldu.

Bu yılın Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 19 milyar 748 milyon lira olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ekim ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında artarak 1 milyar 989 milyon lira oldu.

Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri bu yılın ekim ayında 761 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise yine aynı dönemde 135 milyon lira olarak gerçekleşti.

Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı Ekim ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 70, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 51,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 36,3, damga vergisi yüzde 26,1, gelir vergisi yüzde 24, harçlar yüzde 14,4, özel tüketim vergisi yüzde 13,3 ve diğer vergi gelirleri yüzde 30,6 oranında artış gösterirken, dahilde alınan katma değer vergisi gelirleri yüzde 10,1 oranında azalış gösterdi.

Bütçe açığı, 2011 Yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92,6 oranında azalarak 1,7 milyar liraya düştü.

Maliye Bakanlığının Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporuna göre, 2010 Yılı Ocak-Ekim döneminde 23,1 milyar lira olan bütçe açığı, 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 92,6 oranında azalarak 1,7 milyar liraya düştü.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz dışı fazla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95 oranında artarak 35 milyar 767 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece 2011 yılının Ocak-Ekim döneminde yılsonu faiz dışı fazla hedefinin 2,6 katı tutarında faiz dışı fazla rakamına ulaşıldı.

2010 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe giderleri 230 milyar 30 milyon lira olarak gerçekleşmişken, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 6,7 oranında artarak 245 milyar 442 milyon lira oldu.

2010 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz hariç bütçe giderleri 188 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşmişken, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 oranında artarak 207 milyar 968 milyon lira oldu. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 oranında azalarak 37 milyar 474 milyon lira olarak gerçekleşti.

2010 yılı Ocak-Ekim döneminde 206 milyar 906 milyon lira olan bütçe gelirleri, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 oranında artarak 243 milyar 735 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 22,1 oranında artarak 208 milyar 126 milyon liraya ulaştı.

2010 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 90,4 olan vergi gelirlerinin faiz hariç bütçe giderlerini karşılama oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 100,1 oldu.

-Bütçe giderleri-

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde, merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon lira ödeneğin yüzde 78,5'i kullanılarak 245 milyar 442 milyon lira gider gerçekleştirildi.

Personel giderleri, 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 oranında artarak 61 milyar 786 milyon lira oldu. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 oranında artarak 10 milyar 499 milyon lira olarak gerçekleşti.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 oranında artarak, 23 milyar 482 milyon lira olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında artarak 4 milyar 445 milyon lira oldu.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artışla, 87 milyar 717 milyon liraya ulaştı.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 oranında azalışla 43 milyar 900 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar 900 milyon lira oldu.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 5 milyar 739 milyon lira olarak gerçekleşti.

Vergi gelirleri tahsilatında ortaya çıkan artışın etkisiyle mahalli idare payları 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 20 milyar 427 milyon liraya ulaştı.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 17 milyar 508 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 980 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 3 milyar 996 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 oranında azalarak 37 milyar 474 milyon lira oldu.

-Bütçe gelirleri-

2010 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 206 milyar 906 milyon lirayken, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 oranında artarak 243 milyar 735 milyon lira olarak gerçekleşti.

2011 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 oranında artarak 208 milyar 126 milyon TL oldu. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 oranında azalarak 27 milyar 781 milyon lira oldu.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 943 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 885 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı Ocak-Ekim dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 39.7, kurumlar vergisi yüzde 32.2, damga vergisi yüzde 28.4, harçlar yüzde 20.7, gelir vergisi yüzde 20.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18.6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 16.6, özel tüketim vergisi yüzde 13,3 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 16,7 oranında arttı.

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre 31 Ekim 2011 tarihi itibarıyla 6111 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplamı 11 milyar 719 milyon lira oldu.