Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Yabancı şirketlerin gelişen piyasalardaki varlıklarını artırmasıyla, en büyük gelişmekte olan ülkeler, geçtiğimiz onyılda yabancı yatırımda ABD ile arasındaki farkı kapattı.

ABD'ye giren doğrudan yabancı yatırımlar 2010'da 228 milyar dolarla, dünya genelindeki toplam yabancı yatırım akışındaki payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Bu oran 2000'de yüzde 22'de seyrediyordu. Bloomberg'in verilerine göre, BRIC ülkelerinin de toplam doğrudan yabancı yatırım akışındaki payı 2010'da, 2000'deki payını üçe katlayarak yüzde 18'e ulaştı. BRIC ülkelerine giren doğrudan yabancı yatırımın miktarı 2002, 2003, 2005 ve 2009 yıllarında ABD'ye giren yatırımları geçti.

BRIC ülkelerindeki ekonomik büyümenin hızı bu trendin sürmesine yardımcı oldu. ABD'nin gayri safi yurtiçi hasılası son 10 yılda yüzde 47 artarken, BRIC'in GSYH'sı yüzde 330 yükseldi. BRIC ülkelerinin toplam GSYH'sı 2010'da yüzde 27 artışla ABD'ninkinin yüzde 79'una ulaştı.

ABD ülkelerine BRIC ülkelerinden gelen rekabet, ABD Başkanı Barack Obama'nın Haziran 2011'de ABD şirketlerindeki yatırımları artırma programını da açıklıyor. ABD Ticaret Bakanı John Bryson, Aralık 2011'de ABD Ticaret Odası'na yaptığı konuşmasında, Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerde iş yapma maliyetlerinin artmasından ötürü ABD'nin yabancı yatırım için cazip olduğunu söyledi.