Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B arazileriyle ilgili taslağın neredeyse hazır olduğunu belirterek, ''Yakında Meclis'e sevk edilmiş olacak'' dedi.

Bakan Şimşek, 2B arazilerine ilişkin taslakta 6 ay süre öngörüldüğünü belirterek, defterdarlıklara hazırlıklarınızı tamamlayın talimatı verdi.

Bakan Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Defterdarlar Toplantısında yaptığı konuşmada, orman vasfını yitirmiş hazine arazileri ile ilgili 2-B Tasarısına yönelik çalışmanın bulunduğunu hatırlattı.

-''Devletle vatandaş arasındaki ihtilaflar giderilecek''-

2B arazilerinin 2012 yılında hakikaten çok önemli bir konu olacağını belirten Şimşek, tasarıyla devletle vatandaş arasındaki ihtilafları gidermesinin hedeflendiğini söyledi. Şimşek, ''Bugün İstanbul'da öyle semtler, öyle ilçeler var ki neredeyse tamamı 2B arazilerinde yapılmış. Bu yasa ile devletle vatandaş arasında, 40-50 yıldır devam eden ihtilafların çözülmesini amaçlıyoruz'' dedi.

2B kapsamında kentsel dönüşüm hedefinin de çok önemli olduğunu belirten Şimşek, 2B Tasarısı ile kentsel dönüşümü mümkün kılmanın ve kentsel dönüşüme gelir üretmenin de hedeflendiğini bildirdi.

Satış işlemlerine Maliye Bakanlığının bakacağını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

''Çıkacak yasaya göre, hazırlıklarımızı çok hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bir yandan sizin için ortaya koyduğumuz rutin gelir hedefleri var, bir yandan da 2B anlamında yapacaklarınız var. O nedenle, 2012 yılı oldukça yoğun çalışmalara sahne olacak. Yasal düzenleme çıktığında, 2012'de biz çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm için belediyelere, ilgili idarelere tahsil edilecek yerleri tahsis edeceğiz. Hak sahiplerine de hızlı ve sorunsuz şekilde satacağız.''

-''Çiftçiler ölçek büyütebilecek''-

Bakan Şimşek, 2B tasarısına tarım arazilerini de soktuklarını belirterek, mücavir alan dışındaki tarım arazilerini çiftçilere satarak, ölçek büyütmelerine imkan sağlanacağını bildirdi.

''Bu anlamda, tarımımızın daha verimli bir noktaya erişmesini sağlayacağız'' diyen Şimşek, aynı zamanda ecrimisil gibi sorunları kökünden çözme yoluna gitmiş olacaklarını söyledi. Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

''Tercihlerinin bu tür alanların kiralanması mümkün olduğunca ecrimisili doğru bulmuyoruz ama sonuç itibariyle belki bu düzenleme önemli ölçüde bu sorunları çözmemize yardımcı olur.

2B arazilerine ilişkin taslakta 6 ay süre öngörülüyor. 6 ay oldukça kısa bir süredir. O nedenle hazırlıklarını tamamlamamış yerler varsa mutlaka yarından itibaren bu yönde gerek insan kaynağı anlamında, gerekse zaman anlamında mutlaka daha fazla yoğunlaşmamız gerekli hassasiyetleri göstermemiz gerekiyor.''

-''2011 yılı global ölçekte başarı ortaya koyduğumuz bir yıl oldu''-

Bakan Şimşek, 2011 yılı global ekonomik belirsizliklerin arttığı bir yıl olduğunu kaydederek, buna rağmen Türkiye'nin çok iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

2012 yılının ise maalesef belirsizliklerin artarak devam ettiği bir yıl olacağını kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:

''Bunlara rağmen biz, ortaya çok iyi bir program koyduk. Orta Vadeli Program ve mali planımızı temkinli bir şekilde yaptık, bütün bu global belirsizlikleri dikkate aldık. Önemli olan, Maliye Bakanlığı olarak OVP ve Mali Planda üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları yerine getirmemiz, global ekonomideki çalkantılara rağmen iyi bir performans ortaya koyarak, ülkemizi daha iyi bir noktaya götürmemiz.''

-''Esas olan katma değeri yüksek, bilgi yoğun ürünlere geçmemiz''-

Bakan Şimşek, 2012'de esas olanın vatandaşın refah düzeyini artırmak olduğunun altını çizerek, ''Bunun için büyümeye ihtiyacımız var, istihdam artışına ihtiyacımız var. Cari açığı daha sürdürülebilir seviyelere çekmemiz lazım'' dedi.

Şimşek, bu konuda ortaya bir vizyon koymuş durumda olduklarını belirterek, konunun çok uzun soluklu bir hedef olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, ''Burada esas olan bizim katma değeri yüksek, bilgi yoğun ürünlere geçmemiz. Bu amaçla eğitim, ar-ge, alt yapı gibi alanlarda son yıllarda yoğun şekilde artan çabalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor'' dedi.

Önemli hedeflerden bir diğerinin de mali disiplini güçlendirerek, devam ettirmek olduğunu kaydeden Şimşek, programın en önemli çıpasının bütçe performansı ve genel olarak kamu dengelerindeki performans olduğunu ve bu performansın güçlü bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, amaçlarının, Hazine taşınmazlarını istihdam yaratacak, katma değeri yükseltecek yatırımlara tahsis etmek olduğunu kaydetti.

Bakan Şimşek, Maliye Bakanlığının Sapanca'da düzenlenen Defterdarlar Toplantısında yaptığı konuşmada, Hazine taşınmazlarında amacın taşınmazları, Maliye portföyünde tutmak değil, istihdam yaratacak, katma değeri yükseltecek yatırımlara tahsis etmek olduğunu söyledi.

Bu yatırımların bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacağını, toplu konut üretimi, kentsel dönüşüm gibi sosyal amaçların da sağlanacağını kaydeden Şimşek, Türkiye'de geçmişten gelen çarpık kentleşme sorunu ile karşı karşıya olunduğunu ve bu problemlerin çözümünde hazine taşınmazlarının çok önemli katkısı olabileceğini kaydetti.

Maliye Bakanlığı olarak bu konuda pasif bir konumda olunduğunu belirten Şimşek, olması gerekenin tersi bir durum olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, talep odaklı bir yaklaşımdan, arz odaklı bir yaklaşıma girilmesi gerektiğine işaret etti.

Şimşek, Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılacak boyutlarının ortaya konması gerektiğini belirterek, bunların tespiti konusunda defterdarlara çok büyük görevler düştüğünü söyledi. Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

''Bizim mutlaka bu taşınmazları gerek satış, gerek irtifak hakkı tesisi, kira ve yatırımlara tahsis edilmesine ilişkin gerek görsel, yazılı medyada gerekse bütün platformları kullanarak, tanıtmamız gerekiyor.

Biz zaten o yönde bir adım attık. Teşvik kapsamında verilecek yerler konusunda sizlerden talepte bulunduk ve birçok ilimizde bu tamamlandı. Bu satışlar veya kiralamalar yapılırken, mutlaka en geniş şekilde bu varlıkların tanıtılması gerekiyor. Çünkü amacımız hazine taşınmazları değerlendirirken topluma maksimum faydayı ortaya çıkarmamız lazım. Amaç, gelir maksimizasyonu ise tanıtım çok önemlidir. Amacımız daha çok istihdam, üretim, topluma daha çok değer üretmek.''

-''Gelir hedefleri vereceğiz''-

2012 için defterdarlara gelir hedefleri verileceğini belirterek, defterdarlardan bu yöndeki çalışmalara bugünden başlanılmasını gerektiğini kaydetti.

Hazine taşınmazlarının yerinden yönetilmesine ilişkin defterdarlara yetki devrinde bulunulacağını da kaydeden Şimşek, defterdarlardan bu konuda kamu kurumları ile ilgili karşılaşılan sorunların mutlaka kendileriyle paylaşılmasını istedi.

-Mahalli idare istatistikleri-

Bakan Şimşek, mahalli idarelerin mali istatistikleri konusunda çok önemli mesafe katedildiğini belirterek, Vergi Denetim Kuruluyla yakın işbirliği gerektiğini söyledi

Bakan Şimşek, defterdarlara yerelde işlerinizi yaparken, hedefleri yerine getirirken karşılaşacağınız sorunları ve fikirleri kendileriyle paylaşmasını istedi.

2012 bütçesinin Mecliste kabul edildiğini hatırlatan Şimşek, Maliye Bakanlığı olarak üstlenilen ağır görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için merkez ve taşrada yakın işbirliğine gidilmesi gerektiğini söyledi ve koordinasyonunun önemine dikkat çekti.