Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül'ün Şubat 2010'da başlayan Fon Kurulu başkanlık görev süresi önümüzdeki ay sona erecek.

AA muhabirlerinin aldığı bilgiye göre, Gül'ün yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevi, 29 Şubat'ta sona erecek. 1 Mart itibariyle de yeni başkanın göreve başlaması bekleniyor. Bakanlar Kurulunca, Fon Kurulu başkanlık görevine atama yapılıncaya kadar geçecek sürede başkanlık görevini İkinci Başkan Abdullah Demiröz yürütecek.

Şakir Ercan Gül'le birlikte üyelerden Rasih Muhammet Danış'ın da görev süresi sona erecek. Bakanlar Kurulu, üçlü kararname ile TMSF'ye yeni Fon Başkanının yanı sıra boşalacak üyelikler için de atama yapacak. Kurul üyeleri arasından başkan seçilmesi halinde Danış'ın yanı sıra bu üyenin yerine de atama yapılması gerekecek. Fon Kurulu üyelerinden birinin başkan seçilmesi durumunda bu üyeler kalan süreleri boyunca başkanlık yapabilecek.

TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri, görevlerinden ayrıldıktan sonra Fon'a devredilen kuruluşlarda görevlerinden ayrılmalarını izleyen 2 yıl içinde görev alamıyor.

Bu arada, TMSF Başkanlığı için Fon Kurulu üyeleri Mukim Öztekin ve Recep Süleyman Özdil ile Ankara'dan bir bürokratın adının öne çıktığı öğrenildi.

1967 yılında Erzurum'da doğan Şakir Ercan Gül, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalı'nda tamamlayan Gül, 1988-1989 yıllarında Halkbank Teftiş Kurulunda, 1989-2003 yılları arasında da Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunda görev aldı. 2003-2004 yıllarında İstanbul Defterdar Yardımcısı olan Gül, 2004-2010 yılları arasında TMSF'de İkinci Başkanlık görevini yürüttü. Gül, Şubat 2010'dan bu yana TMSF Başkanı olarak görev yapıyor.

-TMSF'deki çalışmalar-

TMSF'nin Kurumsal İletişim Bülteninde yer alan değerlendirmesinde, banka hakim ortaklarından olan TMSF alacağının tahsil edilmesi çalışmaları kapsamında; TMSF olarak ilk tercih ettikleri yöntemin sulh ve protokol yolu ile alacaklarının tahsil edilmesi olduğunu, bu kapsamda 19 banka hakim ortağının 17'si ile protokol imzalandığını anımsatan Gül, bu hakim ortaklardan 5 tanesinin (Cıngıllı, Süzer, Sürmeli, Yaşar ve Garipoğlu grupları) borcunun kapatıldığını, 8 hakim ortak grubu ile sürecin yürütüldüğünü, 4 grubun protokolünde temerrüde düşüldüğünü, sadece Demirel ve Uzan grupları ile protokol yapılamadığını anlattı.

Tüm hakim ortak grupları ve diğer borçlular ile ilgili takip ve tahsil çalışmalarına yoğun şekilde devam edildiğini belirten Gül, gruplardaki çözümleme faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

''Garipoğlu Grubunda; Akmaya ve Burgaz Alkollü İçecekler TİB Satışları ile Multinet şirket hisselerinin devri gerçekleştirilmiş olup, protokol kapsamında yapılan ödemeler ile birlikte toplam 355,55 milyon dolar tahsil edilerek grubun borcu kapatılmıştır.

TMSF'nin tahsilat yapmakta oldukça zorlandığı gruplardan biri olan Erol Aksoy Grubunda; ilgili yıllarda Cine-5 TV, Maxi TV, Plato Veri Dağıtım Hizmetleri, Radyo-5, Viva TV-Radyo Viva, Show Radyo ve Radyo Cool'un toplam 62,45 milyon dolar bedelle TİB yöntemiyle satışları gerçekleştirilmiştir.

Medya/Merkez Grubunda; Le Chic FM, Türkçe TV ve Bursa TV/Bursa FM yine TİB yöntemi ile satılmıştır. Ayrıca, gruptan bu dönemde toplam 14,8 milyon dolar tahsilat yapılmıştır.

Uzan Grubunda; İmar Bankasının iştiraki olması nedeniyle ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılmakta olan Adabank'ın 75 milyon dolar bedelle satışı gerçekleştirilmiş olup hisse devri için BDDK ve Rekabet Kurumunun onayı beklenmektedir. Ayrıca, gruptan bu dönemde Yalıkavak Marina hisse satışından 1,8 milyon lira ve grup şirketlerinden 31,5 milyon dolar tahsil edilmiştir. Çağlar Grubundan bu dönemde 383 milyon dolar tahsilat yapılmış olup bu tahsilatın 80 milyon doları Nergis İnşaattan, 250 milyon doları Bis Enerji yüzde 50 hisse satışından ve 50 milyon doları da Yasemin Turizmin yüzde 75 hissesinin iadesinden sağlanmıştır.

Zeytinoğlu Grubunda; Eston şirketlerinin hisse satışı ile ilgili yapılan 7 milyon dolarlık tahsilatla birlikte bu dönemde grup borçlarına istinaden toplam 14 milyon dolar tahsilat sağlanmıştır. Grup firmalarından olan KÜMAŞ Manyezit, 320 milyon dolar muhammen bedelle 10 Ocak 2012'de TİB satış yöntemi ile ihale edilecektir. Bu satışın istenen değerle gerçekleşmesi durumunda grubun borcu büyük ölçüde kapanabilecektir.''

-''Kurumumuzca 50 binin üzerinde dava dosyası takip edilmektedir''-

TMSF Başkanı Gül, çözümleme faaliyetleri kapsamında; Fon tarafından 50 binin üzerinde dava dosyasının takip edildiğini belirterek, bazı dava ve takip süreçlerinde yaşanan önemli gelişmeleri şöyle özetledi:

''Demirel Cayman Davası: Cayman Adaları Mahkemesinin kararı ile, TMSF'nin Demirel'den 30 milyon dolar alacaklı olduğuna hükmedilmiştir. Karar sonrası başlatılan icra işlemleri kapsamında, Trust hesabında bulunan yaklaşık 22 milyon doların İflas İdaresine transfer işlemleri devam etmektedir.

Kartel Davası: Telsim ve Rumeli Telekomun Kazakistan Cumhuriyeti'nde bulunan yatırımları ile ilgili olarak uğradığı zarar için ICSID tahkim yargılamasında, 125 milyon dolar tazminatın faiziyle birlikte Telsim ve Rumeli'ye ödenmesine karar verilmiştir.

Rosamara Davası: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kurulu Rosamara Trading isimli bir şirket tarafından Telsim aleyhine 26 Mayıs 2003'de Hakan Uzan tarafından imzalandığı iddia edilen senetler ile ilgili olarak 738 milyon dolar tutarında alacak davası açılmıştır. Dava sürecinde geçici tedbir ve kesinleşmiş tedbir kararı yapılan yargılama sonucu kaldırılmıştır. Bunun sonucunda TMSF, 4 milyon euroluk teminatın iadesini sağlamıştır.

Libananco Davası: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde mukim Libananco Holdings Co. Ltd. tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ICSID bünyesinde, 10,1 milyar dolar tutarında açılan tazminat davası hakkında Enerji Bakanlığına bilgi ve belge temin edilmiş ve dava reddedilmiştir.

Saba Fakes Davası: Saba Fakes tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine başlatılan 19 milyar dolar tutarlı ICSID tahkim yargılaması sonucunda Hakem Heyeti tarafından 14 Temmuz 2010 tarihli karar ile ICSID'in yargılama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine, Saba Fakes tarafından yargılama masrafları olarak 1,6 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti'ne ödenmesine karar verilmiştir.

Uncitral Davası: Polonya merkezli CNH ve PEH şirketleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine UNCITRAL kuralları çerçevesinde başlatılan 4,75 milyar dolar talepli tahkim yargılaması sonucunda, 1,7 milyon dolar tutarındaki masrafın davacı şirketler tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne ödenmesine karar verilmiştir.

İsviçre Dosyası: Uzan Aile fertleri adına İsviçre'de bulunan yaklaşık 30 milyon İsviçre Frangının tahsili için çalışmalar devam etmektedir.''

-Uluslararası faaliyetler-

Şakir Ercan Gül, finansal sistemde yıllar boyunca yaşanan krizlerin, finansal güvenlik ağının en önemli aktörlerinden biri olan mevduat sigortacılığı sisteminin önemini artırdığını, bu durumun, ülkeleri uluslararası düzenlemeler yapmaya, bu amaca yönelik uluslararası çalışmalar yapmak üzere birlikler, forumlar ve otoriteler kurmaya yönelttiğini vurgularken, TMSF olarak, ulusal ve uluslararası finans sistemindeki gelişmeleri, genel kabul görmüş ilkeleri, mevzuat çalışmalarını, diğer ülkelerin bilgi ve tecrübelerini yakından izlediklerini, kurumsal gelişim ve stratejilerini bu bakış açısıyla belirlediklerini kaydetti.

Gül, şu görüşleri dile getirdi:

''Türkiye olarak yaşadığımız finansal krizler ve batan bankaların çözümlenmesinde edindiğimiz tecrübe, ülkemize has geliştirdiğimiz çözümleme yöntemleri ve mevduat sigortacılığı alanında kurduğumuz risk esaslı prim sistemi diğer ülke meslektaşlarımız tarafından yakından izlenmekte ve bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmak isteyen ülkelerden Kurumumuza yoğun talepler gelmektedir. Son yıllarda Kurumumuza başvuran ülkelerden Kore, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Nijerya, Ürdün, Azerbaycan ve Sırbistan mevduat sigorta kurumu temsilcileri için çeşitli eğitim ve paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

Kurulduğu günden bugüne misyonunu başarıyla yerine getiren TMSF, bundan sonraki süreçlerde de edindiği tecrübeler ışığında, özverili çalışmalarını sürdürecektir. Banka çözümleme konusunda dünya genelindeki eşsiz tecrübesi kurumumuzu diğer mevduat sigortacıları ve ilgili diğer partiler açısından bir cazibe merkezi haline getirmiş olup TMSF, bu alandaki bilgi birikimini ve tecrübelerini ilgilileri ile paylaşmaya devam edecektir. Kurumumuz aynı zamanda mevduat sigortacılığı alanında da dünya standartlarını yakalamıştır, ancak öğrenen kurum olmak düsturu ile hep daha iyisini yakalamak arzumuz hiç bitmeyecektir.''

(A.A)