Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Beklenti artışın yüzde 10.0 düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 Kasım ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Kasım ayında 2010 yılının Kasım ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 7,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 16,9 artış kaydedildi.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalış gösterdi.

Sanayi üretimi 2011 yılının Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda değerlendirildiğinde ise bir önceki aya göre yüzde 8,6 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Kasım ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Kasım'da 2010 yılının Kasım ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,9, imalat sanayinde yüzde 7,6, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 16,9 artış görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks, Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalış kaydetti.

-En yüksek artış dayanıklı tüketim malı imalatında-

Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 19,5 ile dayanıklı tüketim malı imalatında kaydedildi. Bunu, yüzde 15,9 ile sermaye malı imalatı, yüzde 10,9 ile enerji, yüzde 5,3 ile ara malı imalatı ve yüzde 5 ile dayanıksız tüketim malı imalatı izledi.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı yüzde 101,2 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı aldı.

Bunu, yüzde 54,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 32 ile mobilya hariç ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı takip etti.

Kasım'da diğer imalatlarda yüzde 24,5, makina ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatında yüzde 17,7, elektrikli teçhizat imalatında yüzde 16,2 artış kaydedildi.

Bu dönemde en fazla üretim azalışı yüzde 15,1 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında görüldü. Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında da bu dönemde yüzde 4'lük azalış yaşandı.

-Üretim verileri-

TÜİK verilerine göre 2011 yılı Kasım ayında 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksindeki yıllık değişim oranları şöyle:AYLAR 2011 2010 2009 2008

------- ------ ------ ------ ------

Ocak 19,0 12,8 -21,5 11,2

Şubat 13,9 17,6 -24,0 9,2

Mart 10,2 21,4 -21,5 3,5

Nisan 8,8 16,9 -18,8 7,5

Mayıs 8,0 14,9 -17,1 3,0

Haziran 6,8 10,0 -9,9 2,3

Temmuz 6,9 8,8 -8,9 4,4

Ağustos 3,7 10,8 -6,5 -3,4

Eylül 12,0 10,4 -9,6 -4,0

Ekim 7,3 9,9 6,2 -6,3

Kasım 8,4 9,4 -3,0 -12,9

Aralık 16,7 23,9 -17,4Yıllık

Ortalama 13,1 -9,9 -0,6

2010 ve 2011 yılları Kasım ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Kasım Kasım

. --------- -------

Toplam sanayi 9,4 8,4

-Madencilik 7,6 2,9

-İmalat sanayi 10,1 7,6

-Elektrik, gaz ve su 4,6 16,9

İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2010 ve 2011 yılları Kasım ayı verileri de şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011             Kasım Kasım

------------------------------- ------- -------

İmalat Sanayi 10,1 7,6

-Gıda ürünleri imalatı -1,4 8,4

-İçecek imalatı 18,8 -2,9

-Tütün ürünleri imalatı -16,4 2,2

-Tekstil ürünleri imalatı 1,9 1,2

-Giyim eşyası imalatı -6,3 -3,0

-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 13,6 -3,7

-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı 31,0 32,0

-Kağıt ve kağıt ürünleri iml. 10,6 5,4

-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması 5,5 5,0

-Kok kömürü rafine edilmiş petrol ür. iml. 20,7 -15,1

-Kimyasal madde ve ürünleri imalatı 8,3 3,5

-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı 5,9 7,4

-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 14,8 7,1

-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml. 12,4 -4,0

-Ana metal sanayi 17,5 4,0

-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 4,6 17,7

-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml. 15,5 54,8

-Elektrikli teçhizat imalatı 25,0 16,2

-B.Y.S makine ve ekipman imalatı 41,8 7,9

-Motorlu kara taşıtı-römork, y.römork iml. 26,7 10,0

-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 10,3 101,2

-Mobilya imalatı -2,8 15,3

-Diğer imalatlar 24,8 24,5

-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı -13,7 7,0