Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

''Hocaların Gözüyle 2012 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması''na göre bu yıl Türkiye ekonomisini bekleyen en önemli sorun cari açık, en çok kazandıran yatırım aracı ise altın olacak.

İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) tarafından yapılan araştırma, 21-30 Aralık 2011 tarihleri arasında, profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlarına sahip 344 iktisat hocasıyla, online anket yöntemi ile gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunu ''çok iyi'' bulanların oranı yüzde 4,7, ''iyi'' bulanların oranı yüzde 30,4, ''normal'' bulanların oranı yüzde 48,2 olurken, ''kötü'' olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 16,8 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel gelişmeler karşısında Merkez Bankasının aldığı tedbirler için ''çok iyi'' diyenlerin oranı yüzde 9,5, ''iyi'' diyenlerin oranı yüzde 41,8 ve ''normal'' diyenlerin oranı yüzde 38,6 oldu.

Merkez Bankası tedbirlerini ''yetersiz'' ya da ''yanlış'' olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılanların yüzde 90'ı, küresel ekonomideki olumsuzlukların 2012 yılında Türkiye ekonomisini de etkileyeceği görüşünü ortaya koydu.

-Enflasyon beklentisi yüzde 7-10 aralığında-

İktisatçıların yüzde 50'den fazlası Türkiye ekonomisinin en önemli sorununu cari açık olarak nitelerken, cari açığı işsizlik, finansal piyasalardaki istikrarsızlık ve durgunluk izledi.

Büyüme hedefini yüzde 3-5 aralığında belirtenlerin oranı yüzde 64,4 oldu. Hocaların yüzde 55,6'sı 2012 yılı TÜFE beklentisini yüzde 7-10 aralığına yerleştirirken, yüzde 10'dan fazla bekleyenlerin oranı yüzde 20'ye yaklaştı.

Ankete katılanların yüzde 60'ı dolar kurunu 1,500-2,000 lira aralığında tahmin etti. Dolar kurunu 2,000 liranın üzerinde bekleyenlerin oranı ise 40'a yakın olarak gerçekleşti.

2012 yılında euro kurunu 2,000-2,500 arasında tahmin eden hocaların oranı yüzde 62,6 iken, euroyu 2,500 liranın üzerinde bekleyen hocaların oranı yüzde 30'dan fazla.

-Faizlerde artış bekleyenlerin oranı yüzde 66-

''2012 yılında en çok kazandıran yatırım aracı hangisi olur?'' sorusuna altın yanıtını veren iktisatçıların oranı yüzde 46 oldu. Altını, yüzde 21 ile faiz, yüzde 17 ile Döviz, yüzde 15,5 ile hisse senedi izledi.

Bu yıl faizlerde artış bekleyenlerin oranı yüzde 66 olurken, iktisat hocalarının yüzde 48'ine göre makroekonomik istikrarı en çok dış ekonomik gelişmeler etkileyecek.

-Yüzde 45,5, Euro birliğinin dağılmasını veya küçülmesini bekliyor-

Avrupa borç krizinin derinleşme ve başka ülkelere sıçrama ihtimalini olası görenlerin oranı yüzde 87 olurken, Euro birliğinin dağılmasını ya da küçülmesini bekleyenlerin oranı yüzde 45,5 seviyesinde gerçekleşti.

AB'nin önümüzdeki yıllarda dağılmayacağı görüşünde olanlar ise yüzde 82'lik bir çoğunluğa sahip. Yüzde 68,6'lık bir kesim ise Türkiye'nin AB'ye tam üye olma çabasından vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyor.