Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Bankacılık sektörünün karı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak, 19 milyar 847 milyon lira oldu.

Sektörün aktif büyüklüğü de 2011 yılı Aralık ayı itibariyle 1 trilyon 218 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ''Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Aralık 2011'' verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık ayı itibariyle Türk bankacılık sektörü 195 bin 292 kişi ve 10 bin 518 adet şube ile faaliyet gösterdi. 2011 yılında bir önceki yıla göre personel sayısı 4 bin 112 kişi, şube sayısı ise 452 adet arttı. Geçen yıl sektörün yurtdışı şubeleşme faaliyetleri devam etti ve 11 adet yurt dışı şube açıldı.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarak 1 trilyon 218 milyar lira seviyesine ulaştı. Sektör yılın ilk yarısında yüzde 13,8 büyürken, kredi maliyetlerini artıcı düzenleme değişiklikleri ve son çeyrekte Merkez Bankasının parasal sıkılaştırma önlemleri çerçevesinde faiz koridoru genişletmesi ile repo ihaleleri yoluyla yapılan fonlamayı azaltmanın etkisiyle büyüme ikinci yarıda hız kesti.

Sektör, 2011 yılında temel olarak krediler ve Merkez Bankasından alacaklar kalemlerinden kaynaklanan aktif büyümesini, mevduat, yurtdışı bankalara borçlar, repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve ihraç edilen menkul kıymetlerdeki artış ile fonladı.

Sektörün en önemli plasman kalemi olma özelliğini koruyan kredilerin toplam aktifler içindeki payı 2010 yıl sonuna göre 3,8 puan artarak yüzde 56,1'e yükseldi. Aralık 2011 itibariyle 682,9 milyar lira seviyesine ulaşan kredilerde 2010 yıl sonuna göre 157,1 milyar lira artış gözlenirken, yıllık artış oranı yüzde 29,9 ile 2010 yılının altında gerçekleşti.

Kredilerin reel artışı yüzde 14,6 düzeyinde gerçekleşirken, kur etkisinden arındırılmış artış oranı yüzde 21,6 olarak hesaplandı. Kredi hacmindeki artışın 68,3 milyar lirası kurumsal/ticari kredilerden, 51,3 milyar lirası bireysel kredilerden, 37,5 milyar lirası ise KOBİ'lere kullandırılan kredilerden kaynaklandı.

-Bireysel krediler

Geçen sene kredi kartı alacaklarındaki (yüzde 27,3) ve konut kredilerindeki (yüzde 22,7) artışlar bireysel kredilerdeki ortalamanın altında kalırken, diğer segmentlerdeki artışlar ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Bireysel krediler içinde konut ve taşıt kredilerinden farklı olarak genellikle borçlunun ödeme kabiliyeti dışında bir teminatı bulunmayan ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri ise yüzde 38,2 ile diğer tüm segmentlerden daha hızlı bir artış gözlendi. Söz konusu dönemde tüketici kredilerinde gözlenen 39,4 milyar liralık artışın 23,9 milyar liralık kısmı ''ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri''nden kaynaklandı.

Küresel ekonomik krizin etkisiyle 2008 ve 2009 yıllarında hızlı artışlar gösteren sektörün takipteki alacaklarında 2010 yılında başlayan düşüş eğilimi 2011 yılının son çeyreğinde sona erdi.

Yılın son çeyreğinde yüzde 3 artış sergileyen takipteki alacaklar 2010 yılsonu ile karşılaştırıldığında yüzde 5,2 gerileyerek Aralık 2011 itibariyle 19 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Menkul değerler portföyü ise yıllık bazda yüzde 1 azalarak Aralık 2011 itibariyle 285 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörün yurtdışı bankalardan temin ettiği borçların toplamı, 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,3 oranında artarak, 98,2 milyar dolara yükseldi.

-Net kar geriledi-

Bankacılık sektörü 2011 yılını 19,8 milyar lira karla kapattı. Sektörün dönem net karı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 milyar 269 milyon lira (yüzde 10,3) geriledi.

Daralan net faiz marjı ile genel karşılık provizyonları, diğer faiz dışı giderler ve personel giderlerindeki artışa bağlı olarak yüksek tutarlı artan faiz dışı giderlerin yanı sıra, sermaye piyasası işlem kar/zararı ile kambiyo kar/zararı toplamının dönem net karını artırıcı katkısındaki yüksek tutarlı azalış bir yıllık dönemde kar azalışlarındaki etkenler olarak sıralandı.