Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Sanayi üretiminde 2011 yılında yıllık ortalama artış ise yüzde 8,9 oldu. Beklenti sanayi üretiminin yüzde 2.8 artması yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Aralık ayında 2010 yılının Aralık ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 6,7, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 10,3 artış kaydedildi.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Sanayi üretimi 2011 yılının Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, Kasım ayına göre ise yüzde 11,4 arttı.

Sanayi üretiminde 2011 yılında yıllık ortalama artış ise yüzde 8,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Aralık'ta 2010 yılının Aralık ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,7, imalat sanayinde yüzde 2,7, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 10,3 artış görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks, 2011 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de Aralık'ta Kasım ayına göre yüzde 2,7 artış kaydetti.

-En yüksek artış sermaye malı imalatında-

Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, Aralık ayında 2010'un aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,5 ile sermaye malı imalatında kaydedildi. Bunu, yüzde 11,2 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 6,1 ile enerji ve yüzde 0,9 ile ara malı imalatı izledi. Bu dönemde dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 1,5 geriledi.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı yüzde 140,3 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı aldı.

Bunu, yüzde 17,8 ile mobilya hariç ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı, yüzde 16,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.

Bu dönemde en fazla üretim azalışı yüzde 18,5 ile tütün ürünleri imalatında görüldü. İçeceklerin imalatında da bu dönemde yüzde 14,9'luk azalış yaşandı.

-Üretim verileri-

TÜİK verilerine göre, 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksinde, 2008 yılından bu yana yıllık değişim oranları şöyle:AYLAR 2011 2010 2009 2008

------- ------ ------ ------ ------

Ocak 19,0 12,8 -21,5 11,2

Şubat 13,9 17,6 -24,0 9,2

Mart 10,2 21,4 -21,5 3,5

Nisan 8,8 16,9 -18,8 7,5

Mayıs 8,0 14,9 -17,1 3,0

Haziran 6,8 10,0 -9,9 2,3

Temmuz 6,9 8,8 -8,9 4,4

Ağustos 3,7 10,8 -6,5 -3,4

Eylül 12,0 10,4 -9,6 -4,0

Ekim 7,3 9,9 6,2 -6,3

Kasım 8,4 9,4 -3,0 -12,9

Aralık 3,7 16,7 23,9 -17,4Yıllık

Ortalama 8,9 13,1 -9,9 -0,62010 ve 2011 yılları Aralık ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Aralık Aralık

. --------- -------

Toplam sanayi 16,7 3,7

-Madencilik 1,7 6,7

-İmalat sanayi 18,5 2,7

-Elektrik, gaz ve su 8,4 10,3

İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2010 ve 2011 yılları Aralık ayı verileri de şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Aralık Aralık

------------------------------- ------- -------

İmalat Sanayi 18,5 2,7

-Gıda ürünleri imalatı 8,8 -1,3

-İçecek imalatı 7,3 -14,9

-Tütün ürünleri imalatı -24,5 -18,5

-Tekstil ürünleri imalatı 7,3 0,9

-Giyim eşyası imalatı 12,3 -12,8

-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 25,3 -10,6

-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı 40,3 17,8

-Kağıt ve kağıt ürünleri iml. 12,4 1,7

-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması 4,4 9,3

-Kok kömürü rafine edilmiş petrol ür. iml. 23,6 -9,0

-Kimyasal madde ve ürünleri imalatı 17,6 -5,6

-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı -8,2 16,9

-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 21,6 -1,2

-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml. 17,9 2,1

-Ana metal sanayi 31,8 -0,4

-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 16,9 6,7

-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml. 84,2 5,7

-Elektrikli teçhizat imalatı 26,3 7,4

-B.Y.S makine ve ekipman imalatı 42,5 12,6

-Motorlu kara taşıtı-römork, y.römork iml. 30,4 -3,5

-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 100,2 140,3

-Mobilya imalatı 3,8 13,3

-Diğer imalatlar -3,0 3,0

-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı 21,2 -6,8