Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Şubat ayı bütçe sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi 2011 yılı Şubat ayında 988 milyon lira fazla verirken, bu yılın aynı ayında 2 milyar 641 milyon lira açık verdi.

Geçen yıl şubat ayında 7 milyar 159 milyon lira faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında 5 milyar 973 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak, 30 milyar 159 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz hariç bütçe giderleri yüzde 23,8 artışla 21 milyar 545 milyon lira oldu. Şubat ayında faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,6 oranında artarak, 8 milyar 614 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ise yüzde 12,1 oranında artışla, 27 milyar 518 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 7,8 oranında artarak, 22 milyar 738 milyon lira oldu.

-Bütçe giderleri-

2012 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 350 milyar 948 milyon lira ödenekten, Şubat ayında 30 milyar 159 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 23 milyar 568 milyon lira harcama yapıldı.

Personel giderleri, 2012 yılı şubat ayında 6 milyar 625 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 81 milyar 692 milyon liralık ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı. Şubatta sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 1 milyar 131 milyon lira olurken, bütçede öngörülen 14 milyar 279 milyon liralık ödeneğin yüzde 7,9'u bu ayda kullanıldı.

Geçen ay mal ve hizmet alım giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 oranında artarak, 1 milyar 987 milyon lira oldu. Şubatta cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 oranında artışla, 10 milyar 423 milyon lira düzeyine ulaştı.

Şubatta sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 78 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi, işveren hissesinin 5 puanlık kısmının hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarıysa 430 milyon lira oldu. Cari transferler içinde yer alan mahalli idare payları 2012 şubat ayında 2 milyar 395 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen ay 432 milyon lira sermaye gideri, 94 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise şubatta 853 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri 2012 şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,6 oranında artarak, 8 milyar 614 milyon lira oldu. Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel gerçekleşmeyi ifade ederken, faiz giderleri program hedefleriyle uyumlu bir seyir izledi.

-Bütçe gelirleri-

Geçen yıl şubat ayına göre bütçe gelirleri 24 milyar 556 milyon lira iken, bu yılın aynı ayında yüzde 12,1 oranında artarak, 27 milyar 518 milyon lira olarak gerçekleşti. 2012 Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak, 22 milyar 738 milyon lira düzeyine ulaştı.

2012 yılı şubat ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri için geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 41,1 oranında artışla, 3 milyar 84 milyon lira olarak gerçekleşti. Şubatta özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 872 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 824 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibariyle şubat ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 29,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27,7, damga vergisi yüzde 26,7, özel tüketim vergisi yüzde 5,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 3,3, kurumlar vergisi yüzde 2,2, dahilde alınan katma değer vergisi binde 2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 17,6 oranında artış gösterirken, harçlar yüzde 6,3 azaldı.