Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Avrupalı hükümetlerin borç krizini kontrol altına alma konusundaki çabalarına değinen Uluslararası Para Fonu, hükümetlerin krizi çözmede yetersiz kalması ya da güvenlik kalkanlarının koruyamayacağı bir şokla karşılaşması durumunda, bölgedeki bankaların 2013 yılı ile birlikte 3.8 trilyon dolarlık varlık satmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Aralarında BNP Paribas SA ve Deutsche Bank AG'nin de yer aldığı 58 bankayı kapsayan çalışmada IMF, bu senaryoların gerçekleşmesi hâlinde, Euro Bölgesi'ndeki gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1.4 düşeceğini öngördü. IMF, karamsar senaryonun olmaması durumunda dahi, bankaların toplam bilançolarında 2.6 trilyon dolarlık azalma görüyor.

Küresel Finansal İstikrar Raporu'nda şimdilik kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesinin sermaye pozisyonların desteklenmesi ve temel aktivitelerin yavaşlanmasıyla sağlandığına dikkat çeken Fon, Avrupa ve ötesindeki varlık fiyatları, kredi arzı ve ekonomik aktivitelere ciddi zarar verer verecek bilanço kesintilerinin önlenmesinin gerektiğini belitti.

Washington'daki IMF, Avrupa'daki borç krizinin yeniden canlanmasını, küresel toparlanma karşısındaki en büyük risk olarak görüyor.

Avrupalı yetkilierin, bankaların kredi vermeyi sürdürmelerini sağlamaları gerekiyor.