Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin Dış Sınırlarında Uygulama İşbirliğinin Eşgüdümünden Sorumlu Avrupa Kurumu (FRONTEX) arasında, düzensiz göçün önlenmesi alanında geliştirilecek işbirliğinin ana hatlarını düzenleyen mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte, FRONTEX'le tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesi, karma göç akımlarına ilişkin ortak değerlendirmeler yapılmasının öngörüldüğü, ayrıca FRONTEX'le müşterek AB'nin mali yönden desteklediği projelerin de geliştirilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, ''Ülkemiz, çağımızın önemli bir sorunu haline gelen düzensiz göçü önlemek için üzerine düşeni yerine getirmekte, gerekli her türlü önlemi almaktadır. FRONTEX'le kurumsal işbirliğinin söz konusu Mutabakat Zaptı'yla tesis edilmesi, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımızı ve işbirliğine verdiğimiz önemi açıkça ortaya koymaktadır'' denildi.