Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye'de bu yılın Haziran döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 8 oldu. Bu rakam 2001 yılından bu yana görülen en düşük işsizlik rakamı oldu. Yüzde 8 işsizlik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık seriye geçtiği 2005 yılından bu yana da görülen en düşük oran. İşsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 8.2 seviyesindeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise Haziran ayında yüzde 8.9 oldu. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 9.0 seviyesindeydi.

Haziran döneminde kentsel alanlarda işsizlik oranı 2011 yılının aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 10, kırsal yerlerde ise 0,6 puan gerileyerek yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Haziran Dönemi Sonuçları''na göre, geçen yılın Haziran döneminde 2 milyon 537 bin kişi olan işsiz sayısı, 2012'nin aynı döneminde 2 milyon 226 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 24 milyon 901 bin kişiden 25 milyon 577 bin kişiye çıktı.

2011 ve 2012 Haziran dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:                                                                      2011/Haziran         2012/Haziran


 
KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)                 72.321                73.561

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)                53.539                 54.680

İŞGÜCÜ (bin)                                                       27.438                27.803

İstihdam (bin)                                                       24.901                25.577

İşsiz (bin)                                                                2.537                  2.226

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)                             51,2                    50,8

İstihdam Oranı (yüzde)                                             46,5                    46,8

İşsizlik Oranı (yüzde)                                                  9,2                      8,0

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)                              11,9                   10,2

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)                        18,0                    15,7

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)                          26.101               26.877

Türkiye'de bu yılın Haziran döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,9 oldu.

Türkiye'de işsiz sayısı 2 milyon 226 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 25 milyon 577 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Haziran Dönemi Sonuçları''na göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 240 bin kişilik artışla 73 milyon 561 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) ise 1 milyon 141 bin kişi artarak 54 milyon 680 bin kişiye ulaştı.

Haziran döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 50,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık azalışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 0,1 puanlık artışla yüzde 30,6 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,3'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 70, kadınlar için yüzde 27,1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,7 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 68,9 düzeyinde gerçekleşti.

-İstihdam 676 bin kişi arttı-

Bu yılın Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, 2011 yılının aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak, 25 milyon 577 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 45 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 721 bin kişi arttı.

Sektörel kompozisyona bakıldığında istihdam edilenlerin yüzde 25,6'sı tarım, yüzde 18,6'sı sanayi, yüzde 7,5'i inşaat, yüzde 48,2'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payının herhangi bir değişim göstermediği, hizmetler sektörünün payının 1 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,9 puan, sanayi sektörünün payının ise 0,3 puan azaldığı görüldü.

-İstihdamın yüzde 69,9'u erkek-

Haziran dönemi itibarıyla istihdam edilenlerin yüzde 69,9'unu erkek nüfus oluşturdu.

İstihdam edilenlerin yüzde 57,9'u lise altı eğitimliler, yüzde 62,3'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 23,5'i kendi hesabına veya işveren, yüzde 14,1'i ise ücretsiz aile işçileri oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 58,2'si 10 kişiden az çalışanı olan iş yerinde çalıştığı, yüzde 3'ünün ek bir işinin bulunduğu, yüzde 2,4'ünün mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tespit edildi.

Ücretli olarak çalışanların yüzde 86,4'ü sürekli bir işte çalışıyor.

-Kayıt dışı istihdam yüzde 40,4-

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık azalışla yüzde 40,4'e geriledi. Bu dönemde, 2011'in aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 84,3'te kaldı, tarım dışı sektörlerde yüzde 28,9'den yüzde 25,2'ye düştü.

-Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,7-

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 311 bin kişi azalarak 2 milyon 226 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık azalışla yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,6 puanlık azalışla yüzde 10, kırsal yerlerde ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 4,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı da 2011 yılının aynı dönemine göre 2,3 puan azalarak yüzde 15,7'ye geriledi. Söz konusu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 düzeyindeydi.

Haziran dönemi itibarıyla tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 11,9'dan yüzde 10,2'ye geriledi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 29,8'i eş-dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 88,4'ü (1 milyon 968 bin kişi) daha önce bir işte çalışanlardan oluştu.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında ise işsizlerin yüzde 25,8'ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 13,5'ini işten çıkarılanlar, yüzde 20,4'ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,1'ini iş yerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9,6'sını ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 12,9'unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar yüzde 11,7'sini ise diğer nedenler oluşturdu.

-372 bin kişi bu dönemde işten ayrıldı-

TÜİK verilerine göre, Haziran 2012 döneminde 2 milyon 408 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,4 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 28,2'si 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 16,7'si sanayi, yüzde 34,2'si hizmetler, yüzde 23,9'u inşaat sektörü, yüzde 25,2'si ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 16,7'sini (372 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

-Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler-

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında Haziran döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 13 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 25 bin kişilik azalış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 49,7, istihdam oranı herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 45,3, oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,9 seviyesinde gerçekleşti.

-İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor-

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.

-TABLO-

TÜİK verilerine göre, 2005-2012 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:AYLAR                                          2005      2006     2007      2008     2009     2010     2011     2012Ocak                                             11,8        12,1      11,3       11,6       15,5     14,5       11,9        10,2

Şubat                                            11,9        12,2      11,7       11,9        16,1     14,4      11,5         10,4

Mart                                              11,2        11,3      10,7       11,0        15,8     13,7      10,8           9,9

Nisan                                            10,4        10,3      10,1         9,9         14,9    12,0        9,9           9,0

Mayıs                                              9,6          9,2         9,2         9,2         13,6    11,0        9,4           8,2

Haziran                                           9,6          9,2          9,2         9,4        13,0     10,5        9,2          8,0

Temmuz                                          9,6          9,3          9,3        9,9         12,8     10,6        9,1

Ağustos                                          9,9          9,6          9,7      10,2         13,4     11,4        9,2

Eylül                                              10,1         9,5           9,9      10,7         13,4     11,3       8,8

Ekim                                              10,4         9,6         10,2      11,2        13,0     11,2       9,1

Kasım                                            11,0       10,0         10,5     12,6         13,1     11,0       9,1

Aralık                                             11,5       10,9        10,9      14,0        13,5     11,4       9,8YILLIK                                           10,6        10,2        10,3      11,0          14,0     11,9     9,8