Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Avrupalı hükümetler Yunanistan'ın acil bütçe açığını kapama ve euro ekonomisini yeniden korku politikalarının eşiğine getirecek yenilerinin açılmasını önlemenin yollarını arıyor. Ancak ülkeyi yeniden mali sağlığına kavuşturmaya çalışan bakanlar, IMF ile yaşanan anlaşmazlıktan öötürü Brüksel'deki görüşmelerde Yunanistan'ın bütçe azaltma planı üzerinde anlaşamadı.

Almanya'nın öncülüğündeki yeni para desteği ya da borçların azaltılmasına karşı çıkan kreditörlerin etkisiyle, maliye bakanları Yunanistan'ın borç yükünün 2014'te gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 190'ına geriletilmesi için yeterli fonlama sağlanmasında uzlaşma sağlamayı başaramadı.

Brüksel'de 11 saatten uzun süre devam eden görüşmelerde Atina hükümetinin ekonomik denetimine övgüler ön plana çıkarken, ülkenin finansman paketine ilişkin kararın 26 Kasım'daki bakanlar toplantısına ertelendiği açıklandı.

Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, yetkililerin, Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir hâle getirilmesini hedefleyen pakette ilerleme kaydedildiğini açıkladı.