Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik piyasasına ilişkin bazı tebliğ değişiklikleri bugünkü Resmi Gazete'nin 2. Mükerrer sayısında yayımlandı.

Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ''elektrik piyasası endeksi değişim oranı, verimlilik parametresi, kayıp-kaçak düzeltme bileşeni, DUY, perakende satış tarife dönemi, TETAŞ'' tanımları yeniden düzenlendi.

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de ''elektrik piyasası endeksi değişim oranı, perakende satış hizmeti, verimlilik parametresi'' tanımları yeniden düzenlendi.

Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik ile tebliğin ''amaç ve kapsam'' başlıklı birinci maddesindeki ''perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi'' ifadesi ''görevli perakende satış şirketi'' olarak değiştirildi.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ve Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanım Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile de tebliğlerde yer alan ''dağıtım şirketi'' ifadeleri, ''perakende satış şirketi'' olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2013'te yürürlüğe girecek.