Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Araştırma Kuruluşu GFK Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında 2,8 puan yükselerek 86,9 oldu.

GFK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, terör ve Suriye'de yaşanan olaylar ve ekonomi Aralık ayında öne çıkan konu başlıkları oldu.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Aralık ayında gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 4,3 puan (yüzde 4,4) artarak 101,0 puana çıktı. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 4,4 puan (yüzde 4,2) artarak 108,5 puan olarak kaydedildi.

İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 2,9 puan (yüzde 3,3) azalarak 85,3 puan olarak gerçekleşirken, Tasarruf eğilimi ise 5,3 puan (yüzde 11,2) artarak 52,8 olarak izlendi.

-Hesaplama yöntemi

Tüketici Güven Endeksi, denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre ''hanenin maddi durumu'', ''ülkenin genel ekonomik durumu'', ''işsizlik oranı'' ve ''hane tasarrufları''na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanmakta ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor.

Endeks 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam bin 100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler telefonla anket yöntemi ile yürütülüyor. Her hanede tek kişi ile görüşülüyor ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor.

AA