Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) yürürlüğe girmesi sonrasında payları Borsaya kote şirketlerin e-genel kurullarının Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

SPK, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin uygulanmasına ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) yürürlüğe girmesi sonrasında MKK tarafından payları kayden izlenen ortaklıkların elektronik genel kurul yapmalarına ilişkin olarak, payları borsaya kote şirketler (Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı) için fiziki genel kurul yanında zorunlu olan elektronik genel kurul uygulamasına devam edilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca SPK'nın 30. maddesi kapsamında payları borsaya kote şirketlerin elektronik genel kurullarının MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğinin ifade edildiği duyuruda, ''28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'inin Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm kapsamında; konuya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır'' denildi.

Payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketlerin İMKB İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem gören şirketler için ise bu aşamada elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmadığı ifade edilen duyuruda, isteğe bağlı olarak elektronik genel kurul yapmak isteyen şirketlerin MKK sistemi aracılığı ile MKK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlenmelerine ve duyurularına uymak suretiyle genel kurullarını elektronik ortamda yapabilecekleri de kaydedildi.

AA