Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık bankalar için bağımsız yönetim kurulu üye sayısını 3 olarak belirledi.

SPK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ''Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ''le finansal kuruluşların, faaliyetlerinin niteliği dikkate alınarak, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesinde ve varlıklarının üzerinde ayni hak tesis edilmesinde yönetim kurulları tarafından alınacak kararlarda uyacakları esaslar yeniden belirlendi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takiben, İMKB'de işlem gören bankaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) uygun görüşü alınarak oluşturuldu. Buna göre, bankalar Borsada işlem gören diğer şirketlerden farklı olarak, yönetim kurulu toplam üye sayısına bakılmaksızın 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunduracak.

Halka açık bankalarda, denetim komitesi üyesi olarak görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri, tebliğ çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilecek.

Bankaların denetim komitesinde yer almayacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri için her şartta, zorunlu ilkelerde belirtilen nitelikler aranacak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının denetim komitesinde yer alması halinde ise denetim komitesi üyelerinden sadece biri için zorunlu ilkelerde belirtilen nitelikler aranacak.

AA

İlgili makale için tıklayınız...