Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Reel kesim güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre 5,4 puan artarak 107,5 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

2013 yılı şubat ayında endeks, bir önceki aya göre 5,4 puan artarak 107,5 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksini (MBRKGE) oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stok miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi, artış yönünde etkilendi.

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.

Ankete göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarlarındaki azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek sürdüğü görüldü.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin ve mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarları ile toplam istihdama ilişkin beklentilerdeki artış seyrinin güçlenerek sürdüğü görüldü. Gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü seyrin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak sürdüğü görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi geçen aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 6,9 oldu.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı azalarak yüzde 13,7, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı da azalarak yüzde 10,8 ve aynı kaldığını belirtenlerin oranı artarak yüzde 75,5 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 3,1 puan artarak 108,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibariyle 2013 Ocak-Şubat değerleri şöyle:

Reel Kesim Güven Endeksi 2013 Ocak          2013 Şubat
Reel Kesim Güven Endeksi 102,1 107,5
Toplam sipariş miktarı 81,3 83,9
Mamul mal stok miktarı (mevcut durum)(*) 94,4 96,4
Üretim hacmi (gelecek 3 ay) 110,5 127,4
Toplam istihdam (gelecek 3 ay) 104,0 114,7
Toplam sipariş miktarı (son 3 ay) 97,9 96,9
İhracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay) 115,5 128,2
Sabit sermaye yatırım harcaması 110,4 109,9
Genel gidişat 102,5 102,9