Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Araştırma Kuruluşu GfK Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Tüketici Güven Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 1,7 puan düşerek 90,3 olarak gerçekleşti.

GfK Türkiye, Tüketici Güven Endeksi Şubat 2013 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, terör, ekonomi ve Suriye'de yaşanan olayların öne çıktığı Şubat ayında, Ocak 2013'te 92,0 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, 1,7 puan azalarak 90,3 puan oldu.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Şubat ayında gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 5,8 puan azalarak 102,5 puana geriledi. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 0,9 puan artarak 116,7 puan olarak kaydedilirken, işsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 1,2 puan artarak 87,6 puan oldu. Tasarruf eğilimi ise 3,1 puan azalışla 54,3 olarak izlendi.

-Hesaplama yöntemi-

Tüketici Güven Endeksi, denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre ''hanenin maddi durumu'', ''ülkenin genel ekonomik durumu'', ''işsizlik oranı'' ve ''hane tasarrufları''na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanmakta ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor.

Endeks 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam bin 100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor.
Görüşmeler telefonla anket yöntemi ile yürütülüyor. Her hanede tek kişi ile görüşülüyor ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor.

AA