Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Geçen yıl Türkiye'de istihdama katılma oranı en fazla olan meslek grubu yüzde 88,1 ile veterinerlikte gerçekleşti. Meslekler arasında en düşük katılım ise yüzde 72,3 ile öğretmen eğitimi ve eğitim bilimlerinde oldu.

2012 yılında Türkiye'de istihdama katılım oranı yüzde 50 oldu. Bu oran 2011 yılında gerçekleşen yüzde 49,9 ile karşılaştırıldığında yüzde 0,1 artış gösterdi.

Yüksekokul ve fakülte mezunları arasındaki mesleki dağılıma bakıldığında iş gücüne katılım oranının en fazla gerçekleştiği alan yüzde 88,1 ile veterinerlikte oldu. Onu yüzde 86,5 ile ''Mühendislik ve işleri'' takip etti. Mühendislik ve işlerinde sonra ise sırasıyla yüzde 86,1 ile hukuk, yüzde 85,2 ile ''Ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma'', yüzde 85,1 ile de sağlık izledi.

-Öğretmen ve gazetecilerin işi zor...

İşgücüne katılım oranının en düşük olduğu alan yüzde 72,3 ile öğretmen eğitimi ve eğitim bilimlerinde yaşandı. Onu yüzde 75,1 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 76,2 ile sanat, yüzde 76,4 ile de sosyal bilimler ve davranış bilimleri takip etti.

Toplam işgücüne katılım oranı 2011 yılında yüzde 49,9 olarak gerçekleşti. Veterinerlik, yüzde 88,5 ile 2011 yılında da istihdama katılım oranının en yüksek olduğu alan oldu.
Veterinerliği yüzde 88,2 ile mühendislik ve işleri, yüzde 87,2 ile sağlık, yüzde 85,7 ile de ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma izledi.

2011 yılında İşgücüne katılım oranının en düşük olduğu alan yüzde 72,4 ile sanatta gerçekleşti. Sanatı yüzde 72,8 ile öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri, yüzde 75,5 ile de beşeri bilimler ile sosyal ve kişisel hizmetler takip etti.

AA

Eğitim durumu ve mezun olunan alan 2011 2012
Toplam 49,9 50,0
Okuma yazma bilmeyen 20,5 19,7
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 34,1 33,4
İlkokul 51,5 51,4
İlköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek 46,3 46,2
Genel lise 52,1 51,9
Meslek lisesi 65,5 64,6
YÜKSEKOKUL VE FAKÜLTE 79,3 79,1
Öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri 72,8 72,3
Sanat 72,4 76,2
Beşeri bilimler 75,5 77,2
Sosyal bilimler ve davranış bilimleri 77,5 76,4
Gazetecilik ve enformasyon 73,7 75,1
İş ve yönetim 80,2 79,7
Hukuk 82,0 86,1
Yaşam bilimleri 78,3 75,4
Fizik bilimleri 76,3 78,7
Matematik ve istatistik 79,5 76,8
Bilgisayar 82,7 84,3
Mühendislik ve işleri 88,2 86,5
İmalat ve işleme 81,1 78,1
Mimarlık ve inşaat 78,0 81,3
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 79,9 79,0
Veterinerlik 88,5 88,1
Sağlık 87,2 85,1
Sosyal ve kişisel hizmetler 75,5 75,7
Ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma 85,7 85,2
Güvenlik hizmetleri 81,7 80,4