Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt dışı uygulamaları ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde, faaliyetleri yeniden dizayn edilen yatırım kuruluşlarının yatırımcılarına geniş bir yelpazede hizmet vermelerine yönelik düzenleme yaparak, Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri tebliğ taslağı yayımladı.

SPK açıklamasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yatırım kuruluşlarının izne tabi olarak yerine getirecekleri yatırım hizmet ve faaliyetlerinin yanı sıra, belirlenen koşulları sağladıklarına ilişkin bildirimde bulunarak yan hizmetleri de sunabilmelerine imkan tanındığı belirtilerek, "Böylece faaliyetleri yeniden dizayn edilen yatırım kuruluşlarının yatırımcılarına oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermelerine yönelik düzenleme yapılmıştır. Söz konusu işlemlere ilişkin düzenleme, yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yurt dışı uygulamaları ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde revize edilmiştir. Bu kapsamda, 'Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Taslağı' Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmıştır" denildi.

-Altın, Döviz ve kira sertifikaları da öz kaynak olarak kabul edilecek-

Yayımlanan tebliğ taslağına göre, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde öz kaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma belgeleri ile Borsada işlem görmek kaydıyla kamu borçlanma araçları, özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, kira sertifikaları ve Hazine Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçları olarak belirlendi.

SPK tarafından yapılan açıklamada ayrıca Tebliğ Taslağı'nda genel olarak piyasanın işleyişini kolaylaştıracak, yatırım kuruluşlarının söz konusu işlemleri kendi risk mekanizmaları çerçevesinde etkin şekilde gerçekleştirmelerini öngören bir yaklaşım benimsendiği belirtilerek, tüm kişi ve kuruluşların, Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 15 Mayıs 2013 tarihine kadar yatirimhizmetleri@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebilecekleri bildirildi.

AA