Advertisement
GÖRÜLESİ YERLER ABONE OL

Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir il sınırları içinde kalan Frig Vadisi, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi. Frigya Kültür Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği'nin (FRİGKÜM) üç yıldır düzenlediği fotoğraf yarışmalarına bugüne kadar 512 fotoğraf sanatçısı bin 800 fotoğrafla katıldı.

Friglerin hüküm sürdüğü dağlık Frig Vadisi ve çevresindeki kültürel mirasın fotoğraflanarak tanıtılması amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmalarının üçüncüsü tamamlandı. Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar sınırları içinde kalan Frig Vadisi'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf yarışmaları bölgeye fotoğraf sanatçılarının ilgisini de artırdı.

İlki 2010 yılından bu yana düzenlenen yarışmaya şu ana kadar Türkiye'nin değişik ilerinden 512 fotoğraf sanatçısı bin 800 kare fotoğrafla katıldı. Fotoğraf yarışmalarının düzenlenmesinin ardından bölgeye fotoğraf turları düzenlenmeye başladı.


-Frig Vadisi

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar il sınırları içinde kalan Frig Vadisi, eski çağlardan beri çeşitli kavimlerce iskan edildi.

Volkan türünün kolay işlenebilir bir kayaç olması, bölgenin en eski sakinlerinden biri olan Friglerin bunları oyma ve yontma yoluyla çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağladı.

Friglerin ana tanrıçası Kibele'ye adanmış açık hava tapınaklarıyla savunma amaçlı yapılar, en çok dikkat çeken eserler arasında bulunuyor.

Bunların yanı sıra Roma döneminde kayaların oyulmasıyla meydana getirilen çeşitli barınaklar, mezar odaları, ağıl ve ahır olarak kullanılan mekanlar, sarnıç ve ambarlar, kilise ve şapeller yer alıyor.

Kapadokya'daki peri bacası oluşumlarının benzerlerine Frig Vadisi'nde de rastlanıyor. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntılarından oluşan bölge, M.Ö. 900-600 yılları arasında Frigler, daha sonra Romalılar tarafından kullanıldı.

M.Ö. 9'uncu yüzyılda devlet kuran Friglerin barışçı bir toplum kimliğinde gelişerek tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları, tapınım alanları ile kendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri biliniyor.

Bölgede Frig egemenliği, M.Ö. 676'da Kafkasya üzerinden Anadolu'ya giren Kimmerlerin, Frigya Kralı 3'üncü Midas'ı yenerek Kütahya ve çevresini ele geçirmesi ile sona erdi.

Frig Vadisi'nde belirlenen bazı alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescil ve ilan edildi.

Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar Valiliklerinin ortak olduğu FRİGKÜM, buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararının 31 Ekim 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kurularak faaliyetine başlamıştı.