Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 0,71 oranında, toptan fiyatlar yüzde 0,30 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) İstanbul ili için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre, eylül ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 0,71, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar ise aylık yüzde 0,30 oranında yükseliş kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası'nca hazırlanan Fiyat İndekslerinin 2013 yılı Eylül ayının bir önceki yılın aynı ayı ile mukayesesinde perakende fiyatlar yüzde 7,73, toptan fiyatlar yüzde 6,40 oranında artış kaydetti.

Söz konusu indekslerde yirmi dört aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre 2013 yılı Eylül ayında 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,38, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 5,27 oranında artış gösterdi.

İstanbul'da eylül ayında yeni eğitim yılının başlaması, giyim harcamalarında mevsimsel özelliklerinden dolayı bazı ürünlerdeki fiyat artışları, konut harcamalarında yer alan bazı ürünlerin ise maliyet kaynaklı fiyat artışları bu ay ki enflasyon üzerinde etkili oldu.

Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 2013 Ağustos ayında yüzde 0,13 oranında artış gösteren 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, eylül ayında yüzde 0,71 oranında artış gösterdi.

İstanbul'da eylül ayında yeni eğitim yılının başlaması, giyim harcamalarında mevsimsel özelliklerinden dolayı bazı ürünlerdeki fiyat artışları, konut harcamalarında yer alan bazı ürünlerin ise maliyet kaynaklı fiyat artışları bu ay ki enflasyon üzerinde etkili oldu.

Giyim harcamalarında yüzde 6,39, konutta yüzde 2,32, diğer harcamalarda yüzde 0,81, sağlıkta yüzde 0,06, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,02 oranında artış, gıda harcamalarında yüzde 0,58, ev eşyasında yüzde 1,69, ulaştırma ve haberleşmede ise yüzde 0,51 oranında fiyat azalışı gerçekleşti.

2012 yılı Eylül ayında yüzde 10,78 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, 2013 yılının aynı ayında yüzde 7,73 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise son dokuz aydan bu yana düşüş
eğilimini devam ettirerek 2013 Eylül ayında yüzde 8,38 oldu.

- Toptan eşya fiyatları-

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2013 Ağustos ayında yüzde 1,01 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Eylül ayında yüzde 0,30 oranında artış gösterdi. Söz konusu bu
oran Eylül ayları itibariyle son on yıllık periyottaki en düşük ikinci enflasyon oranı olarak gerçekleşti.

Madenler ve kimyevi maddeler grubunda yer alan bazı ürünlerin yurt içi ve yurt dışı Borsa fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt ve yakacak ürünlerine yapılan fiyat ayarlamaları bu
ayki artışın ana nedenlerini oluşturdu.

Eylül ayında madenlerde yüzde 1,76, kimyevi maddelerde yüzde 1,00, mensucatta yüzde 0,54, yakacak ve enerji maddeleri ile işlenmemiş maddeler gruplarında yüzde 0,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,16 oranında artış kaydedilirken, gıda maddelerinde yüzde 0,52 oranında azalıs görüldü.

2012 Eylül ayında yüzde 6,94 olan yıllık toptan fiyat artış oranı, 2013 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,40, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 5,27 olarak gerçekleşti.

- İTO değerlendirmesi-

ABD Merkez Bankası Fed'in beklentilerin aksine tahvil alımlarında azaltıma gitmemesi ve bol ve ucuz likitide politikasına devam etmesi, cari işlemler açığı ve dış borç finansman ihtiyacı bulunan Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerini döviz kurundaki dalgalanmalara daha da duyarlı hale getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gelişmelere paralel olarak Döviz kurundaki oynaklık, buna bağlı artan girdi maliyetleri, uluslararası emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlar ve Türk lirasındaki değer kaybının
enflasyon ve fiyat istikrarı üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin yılın son çeyreğinde daha fazla hissedileceği düşünülmektedir."