Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Finansal kesim dışındaki firmaların 2013 Ağustos ayında net Döviz pozisyon açığı 165 milyar 781 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos 2013 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerine göre, Temmuz 2013 değerlerine göre varlıklar 395 milyon dolar azaldı, yükümlülükler ise 407 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyonu açığı ise 165 milyar 781 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 2013 Temmuz dönemine göre 802 milyon dolar daha fazla açık verdi.

Ağustos 2013 dönemi varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduatın 213 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 89 milyon dolar arttığı; ihracat alacaklarının 683 milyon dolar ve varlıkların 395 milyon dolar azaldığı görüldü.

Yükümlülükler dağılımında ise; temmuz ayına göre yurt içinden sağlanan nakdi kredilerin 797 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi kredilerin 1 milyar 124 milyon dolar arttığı; ithalat borçlarının 1 milyar 514 milyon dolar azaldığı ve bunlara bağlı olarak yükümlülüklerin 407 milyon dolar arttığı görüldü.

- Kısa vadeli net pozisyon açığı azaldı-

Ağustos 2013 döneminde kısa vadeli varlıklar 76 milyar 473 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon açığı 17 milyar 663 milyon dolar gerçekleşerek, 2013 Temmuz dönemine göre 867 milyon dolar daha az açık verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.


Yıllar itibariyle Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık, yükümlülük ve net döviz pozisyonu şöyle:


2008 2009 2010 2011 2012 2013-03 2013-06 2013-07 2013-08
VARLIKLAR 80.465 83.076 84.178 78.118 86.361 86.694 86.977 90.877 90.482
Mevduat 60.370 57.301 62.150 54.756 61.107 61.422 60.714 63.982 64.195
Menkul Kıymetler 695 1.116 1.288 931 843 556 423 420 406
İhracat Alacakları 8.566 9.310 10.526 10.945 11.818 11.608 12.119 12.555 11.872
Yurtdışına Doğrudan Sermaye Yatırımları 10.834 15.349 10.214 11.486 12.593 13.108 13.721 13.920 14.009
YÜKÜMLÜLÜKLER 152.373 148.393 177.225 201.713 227.750 234.489 251.071 255.856 256.263
Nakdi Krediler 137.731 133.163 159.135 181.268 205.194 208.660 221.987 227.238 229.159
Yurt İçinden Sağlanan Krediler 48.066 50.333 81.887 102.292 121.842 126.481 141.173 144.381 145.178
Yurt Dışından Sağlanan Krediler 89.665 82.830 77.248 78.976 83.352 82.179 80.814 82.857 83.981
İthalat Borçları 14.642 15.230 18.090 20.445 22.556 25.829 29.084 28.618 27.104
Net Döviz Pozisyonu -71.908 -65.317 -93.047 -123.595 -141.389 -147.795 -164.094 -164.979 -165.781
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu :
Kısa Vadeli Varlıklar 69.631 67.727 73.964 66.632 73.768 73.586 73.256 76.957 76.473
Kısa Vadeli Yükümlülükler 73.753 65.632 73.370 81.459 87.123 89.745 94.968 95.487 94.136
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu -4.122 2.095 594 -14.827 -13.355 -16.159 -21.712 -18.530 -17.663