Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye için 2014-2015'de yüzde 4 oranında ekonomik büyüme öngörüldü.

Merkezi Paris'te bulunan OECD bugün üye ülkelerle ilgili Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Raporda, Türkiye'ye mali politikalarda daha şeffaf politikalar önerisinde bulunulurken, yükselen piyasa ekonomilerindeki yavaşlamanın Avrupa'yı etkilediği kaydedildi.

Türkiye'de Merkez Bankası'nın sermaye piyasalarına yönelik tavrı nedeniyle finansal şartların giderek sıkılaştığına vurgu yapılan raporda, verimliliği ve rekabet gücünü artırmak için, birtakım yapısal reformların gerekliliğine işaret edildi.

Raporda, mali harcamalar ve politikalar konusunda "şeffaflık" konusuna yoğunlaşılırken, hükümetin uluslararası normlara uygun 3 aylık raporlar hazırlayabileceğinin altı çizildi.

Para politikalarında "sıkılaşma"ya işaret edilen raporda 2014-2016 yıllarını kapsayan orta vadeli ekonomik programla, hükümet harcamaları ve yatırımlarını kontrol etmenin ve toplam kamu borcunun azaltılmasının hedeflendiği öne çıktı. Raporda, buna karşın yerel yönetimlerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve devlet altyapı ve konut operatörlerinin harcamalarının çok da detaylı izlenmediği belirtildi.

Raporda, son dönemde hayata geçirilen kredi kartları ve bankacılık uygulamalarındaki katı düzenlemelerin de hem tüketiciler hem de küçük ve orta dereceli işletmeler için bir güven ortamı yarattığı vurgulandı.

Raporda, 2014-2015 için yüzde 4 oranında büyümesi beklenen Türkiye'nin, dış finansman ihtiyacının büyüklüğü ile reel sektörün net Döviz pozisyonu ve uluslararası sermaye akışlarıyla "kırılgan" bir tablonun içine sürüklendiği savunuldu. Bu kırılganlığın, jeopolitik faktörlerle birleştiğinde beraberinde ciddi riskler getirebileceği uyarısında bulunuldu.

Yine de hükümetin, iç siyasetteki tansiyonu düşürmesiyle, Avro Bölgesi'nde öngörülenden daha güçlü şekilde güven ortamını sağlamlaştırırken büyümeyi de artırabileceği ifade edildi.

AA