Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Hizmet sektörü güven endeksi, Kasım'da aylık bazda yüzde 3,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik düzenlediği "Aylık İşyeri Eğilim Anketi" ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin mevcut iş durumları ve gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen anketlerden yararlanarak her sektöre yönelik hesaplanan sektörel güven endekslerinin Kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü güven endeksi, Kasım'da geçen aya göre yüzde 3,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,6 azaldı.

Ekim'de 103,5 olan hizmet sektörü güven endeksi 99,6 değerine, 103 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 98,2 değerine, 78,3 olan inşaat sektörü güven endeksi de 77,1 değerine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksindeki azalış, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi değerlendirmesindeki yüzde 5,1'lik, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep değerlendirmesindeki yüzde 3,6'lık ve son üç aylık dönemde iş durumu değerlendirmesindeki yüzde 2,6'lık kötüleşmeden kaynaklandı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki azalışa, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksindeki yüzde 9,2'lik, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksindeki yüzde 5,9'luk düşüş neden oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksindeki azalış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endekslerindeki düşüşten kaynaklandı. Söz konusu endeksler bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 2,1 azaldı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.