Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkezi Yönetim Bütçesi, geçen ay 6,4 milyar lira fazla, Ocak-Kasım döneminde ise 1,2 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı, 2013 Kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yıl Kasım'da bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 36,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 9,1 artarak 30,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ise bütçe gelirleri, 2012'nin aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 357 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 12,7 artarak 358,2 milyar lira oldu.

Böylece, Merkezi Yönetim Bütçesi geçen ay 6,4 milyar lira fazla, Ocak-Kasım döneminde ise 1,2 milyar lira açık verdi.

Merkezi Yönetim Bütçesi'nden yılın 11 ayında 358 milyar 224 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 356 milyar 983 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı, 2013 yılı kasım ve ocak-kasım dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın kasım ayında 27 milyar 943 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 9,1 artarak 30 milyar 496 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 artarak 28 milyar 738 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri de kasımda, 2012'nin aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı ve 36 milyar 918 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın kasım ayında 5,4 milyar lira fazla veren Merkezi Yönetim Bütçesi, bu yılın kasım ayında 6,4 milyar lira fazla verdi. 2012 kasımda 8,9 milyar lira olan faiz dışı fazla, bu yılın aynı ayında 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 oranında azalarak 1 milyar 758 milyon lira oldu.

- Bütçe giderleri-

Bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 404 milyar 46 milyon lira ödenekten, kasım ayında 30 milyar 496 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 27 milyar 943 milyon lira harcama yapılmıştı.

Kasım ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 46 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanılarak 28 milyar 738 milyon lira gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 oranında artarak 8 milyar 206 milyon lira oldu. Kasımda personel giderleri için bütçede öngörülen 97 milyar 224 milyon lira ödeneğin yüzde 8,4'ü kullanıldı.

Bu yılın Kasım ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 oranında artarak 1 milyar 362 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 16 milyar 791 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i bu ayda kullanıldı.

Kasımda mal ve hizmet alım giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 oranında artarak 3 milyar 581 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 33 milyar 444 milyon lira ödeneğin yüzde 10,7'si bu ayda kullanıldı. Kasım ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 oranında artarak 11 milyar 165 milyon lira olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 151 milyar 287 milyon lira ödeneğin yüzde 7,4'ü bu ayda kullanıldı.

Söz konusu ayda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 959 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 682 milyon lira oldu. 2013 yılı Kasım ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 302 milyon lira, mahalli idare payları ise 2 milyar 630 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu ayda 3 milyar 103 milyon lira sermaye gideri, 727 milyon lira sermaye transferi yapıldı, borç verme giderleri ise 594 milyon lira olarak gerçekleşti.

- Bütçe gelirleri-

Geçen yılın kasım ayında bütçe gelirleri 33 milyar 362 milyon lira iken, bu yılın aynı ayında yüzde 10,7 oranında artarak 36 milyar 918 milyon lira oldu. 2013 yılı kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 oranında artarak 33 milyar 94 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kasımda genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 oranında azalarak 2 milyar 788 milyon lira oldu. Bu ayda özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 891 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 145 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı Kasım ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre İthalde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 21,2, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 18, Damga Vergisi yüzde 16,6, Özel Tüketim Vergisi yüzde 16,2, harçlar yüzde 15,4, Gelir Vergisi yüzde 14,5, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 5,4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 13,9 oranında artarken, Kurumlar Vergisi yüzde 1,9 oranında azaldı.

- Ocak-Kasım dönemi gerçekleşmeleri-

Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı ocak-kasım döneminde 13 milyar 335 milyon lira açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 1 milyar 241 milyon lira açık verdi. Ocak-Kasım döneminde faiz dışı fazla ise 46 milyar 763 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın söz konusu döneminde bütçe giderleri 317 milyar 733 milyon lira olarak gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,7 artarak 358 milyar 224 milyon lira oldu. 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz hariç bütçe giderleri 271 milyar 12 milyon lira olarak gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,5 artarak 310 milyar 219 milyon lira oldu.

Diğer taraftan, yılın 11 ayında faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında artarak 48 milyar 5 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 304 milyar 399 milyon lira olan bütçe gelirleri, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 17,3 artarak 356 milyar 983 milyon lira oldu. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 17,1 artarak 299 milyar 378 milyon liraya ulaştı.

- Personel giderleri 89 milyar 963 milyon lira oldu-

Personel giderleri, bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 89 milyar 963 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 14 milyar 769 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sonuç olarak personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi için yapılan toplam harcamalar, 2013 yılı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 10 milyar 493 milyon lira arttı.

Bu dönemde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 27 milyar 894 milyon liraya ulaştı. 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde cari transferler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 134 milyar 134 milyon lira oldu.

Yılın 11 aylık döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 66 milyar 905 milyon lira transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 6 milyar 604 milyon lira oldu.

Bu dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar 784 milyon lira, mahalli idare payları ise 29 milyar 94 milyon lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 29 milyar 980 milyon lira sermaye gideri, 5 milyar 614 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2013 yılı ocak-kasım döneminde 7 milyar 866 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz giderleri yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 48 milyar 5 milyon liraya ulaştı.

- Bütçe gelirleri-

Bu yılın ocak-kasım döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 46 milyar 211 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 8 milyar 925 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 468 milyon lira olarak gerçekleşti.

Vergi türleri itibarıyla, 2013 yılı ocak-kasım dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; harçlar yüzde 35, Damga Vergisi yüzde 27,2, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 26,6, Özel Tüketim Vergisi yüzde 20,5, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 19,7, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 12,5, Gelir Vergisi yüzde 12,4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 6,5 oranında artarken, Kurumlar Vergisi binde 5 oranında azaldı.

Diğer taraftan 30 Kasım 2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 24 milyar 622 milyon lira oldu.

AA