Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Uluslararası Para Fonu'nun yeni raporlarından biri, yüksek hükümet borçlarının, ekonomik büyümenin her zaman büyümeyi düşüreği görüşüne karşı argüman yürütüyor.

IMF'nin son raporu, Harvard Üniversitesi ekonomistleri Carmen Reinhart ve Ken Rogoff'un 2010'da yayınladığı GSYH'nin yüzde 90'ının üzerindeki borç yüklerinin, ülkesinin gayrisafi yurtiçi  hasıla büyümesini büyük oranda kısıtladığını savunduğu çalışmalarının ardından geniş çapta kabul gerdi.

IMF araştırmacıları Andrea Pescatori, Damiano Sandri ve John Simon, Reinhart vw Rogoff'un çalışmasının aksine, borç yükünün, GSYH büyümesi baskıladığına dair bir kanıta rastlamdıklarını ifade etti.

Kısa vadede bu yönde hiçbir etkiye ilişkin kanıt bulmadıklarını dile getiren ekonomistler, çalışmalarında "Borç ve büyüme arasındaki ilişki nispeten sessiz ve büyüklüğü de, önceki çalışmalarda yansıtılan çarpıcı rakamlardan çok daha düşük" ifadelerini kullandı.

Ekonomistler, yüksek ancak azalan borç yüklerine sahip ülkelerin, düşük borç yüküne sahip ülkeler kadar hızlı büyüme kaydettiğine dikkat çekerek, gelecekteki büyüme üzerindeki etkilerin anlaşılması bakımından, borç eğrisinin, en az borç yükü kadar önemli olabileceği kanısına vardıklarını belirtti.

Öte yandan ülkelerin borçlarının önemini inkar da etmeyen raporun yazarları, yüksek borç düzeylerinin, daha volatil büyümeyle ilişkilendirildiğine yönelik bazı bulgulara rastladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği geçtiğimiz ay Euro Bölgesi'nin borç yükünün, 3. çeyrekte GSYH'sinin yüzde 93.4 düzeyinden yüzde 92.7'ye gerileyerek, 2007'den buyana ilk kez düştüğünü açıkladı.