Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkezi Yönetim Bütçesi, 2014 yılı ocak ayında 1,9 milyar lira fazla verdi.

Maliye Bakanlığı, 2014 ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bu yıl ocakta bütçe gelirleri, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında artarak 37,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 16,4 artarak 36 milyar lira olarak gerçekleşti.

Böylece, Merkezi Yönetim Bütçesi bu yılın ocak ayında 1,9 milyar lira fazla vermiş oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesi'nden bu yılın ocak ayında 36 milyar 1 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 37 milyar 908 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı, 2014 yılı ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın ocak ayında 30 milyar 933 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 16,4 artarak 36 milyar 1 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artarak 30 milyar 985 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri de ocakta, 2013'ün aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı ve 37 milyar 908 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın ocak ayında 5,9 milyar lira fazla veren Merkezi Yönetim Bütçesi, bu yılın ocak ayında 1,9 milyar lira fazla verdi.

2013 ocak ayında 11,2 milyar lira olan faiz dışı fazla, bu yılın aynı ayında 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında azalarak 5 milyar 16 milyon lira oldu.

-Bütçe giderleri-

Bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 436 milyar 433 milyon lira ödenekten, ocak ayında 36 milyar 1 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 30 milyar 933 milyon lira harcama yapılmıştı.

Ocak ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanılarak 30 milyar 985 milyon lira gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 oranında artarak 11 milyar 545 milyon lira oldu. Bu yılın ocak ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon lira ödeneğin yüzde 10,5'i kullanıldı.

Bu yılın ocak ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında artarak 2 milyar lira oldu ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon lira ödeneğin yüzde 10,6'sı bu ayda kullanıldı.

Ocakta mal ve hizmet alım giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 1 milyar 346 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 37 milyar 590 milyon lira ödeneğin yüzde 3,6'sı bu ayda kullanıldı. 2014 yılı ocak ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 oranında artarak 13 milyar 268 milyon lira olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 163 milyar 554 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i bu ayda kullanıldı.

Söz konusu ayda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 7 milyar 846 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 82 milyon lira oldu. Bu yılın ocak ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 407 milyon lira, mahalli idare payları ise 2 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak ayında 2 milyar 8 milyon lira sermaye gideri, 117 milyon lira sermaye transferi yapıldı, borç verme giderleri ise 702 milyon lira olarak gerçekleşti.

-Bütçe gelirleri-

Geçen yılın ocak ayında bütçe gelirleri 36 milyar 872 milyon lira iken, bu yılın aynı ayında yüzde 2,8 oranında artarak 37 milyar 908 milyon lira oldu. 2014 yılı ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında artarak 32 milyar 707 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocakta genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında azalarak 4 milyar 177 milyon lira oldu. Bu ayda özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 640 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 384 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı ocak ayı gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre İthalde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 38,7, Damga Vergisi yüzde 22,1, Gelir Vergisi yüzde 21,4, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 18,2, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 15,7, harçlar yüzde 12 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,3 oranında artarken, Özel Tüketim Vergisi binde 8, Kurumlar Vergisi binde 3 oranında azaldı.

Diğer taraftan, 31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 25 milyar 392 milyon lira oldu.