Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

JCR Eurasia Rating, “İntegral Menkul Değerler A.Ş.”’yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, ‘A- (Trk)’ olan Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’ olarak yukarıya revize etti. Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ise ‘A-1 (Trk)’ olarak teyit etmiş olup, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : A (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu : 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

İntegral Menkul Değerler A.Ş., gıda sektöründeki faaliyetleri ile bilinen İzmir’in tanınmış Ulukartal ailesinin üçüncü kuşak girişimcilerince sermaye piyasalarında faaliyet göstermek üzere 2010 yılında kurulmuştur. Ulukartal Holding bünyesinde faaliyet gösteren Şirket’in faaliyetleri daha çok, sermaye piyasaları arasında en yüksek işlem hacmine sahip piyasa konumuna yükselen kaldıraçlı alım satım işlemleri (Forex) piyasasında yoğunlaşmıştır. Yıllar itibarıyla aracı kurum sayısındaki artış ve mevzuat altyapısının gelişmesine paralel olarak rekabetin üst düzeyde yaşandığı piyasada Şirket; işlem platformlarını geliştirmek üzere tesis ettiği uluslararası işbirlikleri, teknolojik altyapıya verdiği önem, sektörel bilgi ve tecrübesi yüksek yönetim kadrosu ve nitelikli insan kaynağı ile etkin risk yönetimi uygulamalarının yanı sıra etkili pazarlama, reklam ve sponsorluk faaliyetleri ile sektörde tanınırlığını arttırarak Forex piyasasının işlem hacmi ve gelir yaratma hususlarında öncü şirketi konumuna gelmiştir.

Üçüncü faaliyet dönemini artan karlılık ve büyüme performansı ile tamamlayan, güçlü sermaye yapısı ile yüksek nakit akımları yaratma kapasitesini sürdüren ve ihtisaslaşmış olduğu kaldıraçlı işlemler alanında öncü olan Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu, faaliyet süresinin analize sağladığı imkân ile beraber değerlendirilerek ‘A (Trk)’ olarak bir kademe yukarıya revize edilmiştir. Diğer taraftan, Şirket’in gelirlerinin tek bir faaliyet alanından elde edilmesi, Forex piyasasındaki aktif firma sayısındaki yükselişe paralel olarak artan rekabet koşulları ve artan politik tansiyon ve ekonomik volatilite risk seviyesini yukarı yönlü baskılamakla birlikte, kuruluşundan itibaren elde ettiği finansal sonuçlar ve sektördeki konumu dikkate alınarak yukarı revize edilen notlara ilişkin görünümü ‘Stable’ olarak belirlenmiştir.

ULUKARTAL ailesinin ortaklık yapısındaki pozisyonu değişmemiş ve şirket yönetimiyle var olan koordinasyon seviyesi ve yüksek performans süreci devam etmiştir. Kurucu ailenin ihtiyaç halinde İntegral Menkul’e finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve diğer ortak ve grup şirketlerinin operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.

JCR Eurasia Rating olarak, Şirket’in, ortaklarından bağımsız olarak, beklediği finansal sonuçlara ve pazar payının büyütülmesine yönelik hedeflerine sağlıklı bir organizasyon yapısı ile ulaşabildiği, ilaveten yönetim kadrolarının şirket bilançosunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı kanaati ile derecelendirmeye temel teşkil eden üç tam faaliyet yılının tamamlanması bir arada değerlendirilmiş olup, Şirketin (BC) olan Ortaklardan Bağımsızlık Notu yukarı yönlü arttırılarak JCR Eurasia Rating notasyonu kapsamında (B) olarak belirlenmiştir.