Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, nisan ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,34 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 9,38'e yükseldiği belirtilerek, yıllık enflasyondaki artışta gıda fiyatlarının seyrinin belirleyici olduğu kaydedildi.

TCMB Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, nisan ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,34 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 9,38'e yükseldiği ifade edilerek, yıllık enflasyondaki artışta gıda fiyatlarının seyrinin belirleyici olduğu belirtildi.

Raporda, bu dönemde, Türk Lirası'ndaki (TL) değer kaybının birikimli etkilerinin temel mal fiyatları üzerinde gözlenmeye devam ettiği, çekirdek enflasyon göstergelerinin artış eğilimini sürdürdüğü kaydedildi.

Bu dönemde Özel Kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Göstergesi-H (ÖKTG) ve ÖKTG-I endekslerinin yıllık artış oranı önceki aya kıyasla sırasıyla 0,53 ve 0,42 puan artarak yüzde 10,05 ve yüzde 9,74 ile tüketici yıllık enflasyonunun üzerinde gerçekleşti.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, en belirgin artış 0,70 puanla gıda grubunda gerçekleşirken temel mal grubunun katkısı da 0,28 puan yükseldi. Enerji ve hizmet gruplarının katkısında ise belirgin bir değişiklik gözlenmedi. Gıda ve temel mal gruplarının katkıları bu dönemde sırasıyla 3,23 ve 2,92 puan olarak gerçekleşti.

- Kira ve ulaştırma kalemlerinde enflasyon görece ılımlı bir seyir izledi

Nisan ayında hizmet fiyatları aylık bazda yüzde 0,55 oranında arttı ve grup yıllık enflasyonu yüzde 8,61 ile yatay seyretti. Bu dönemde, sağlık ve eğitim hizmetlerine bağlı olarak diğer hizmetler grubu yıllık enflasyonu yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Öte yandan, gıda grubundaki olumsuz görünüme paralel olarak bir süredir artış eğiliminde olan lokanta-otel grubu yıllık enflasyonunda bu dönem sınırlı da olsa düşüş gözlendi.

Kira ve ulaştırma kalemlerinde ise enflasyon görece ılımlı bir seyir izledi. Mevsimsellikten arındırılmış veriler hizmet grubunda enflasyonun ana eğiliminin nisan ayında sınırlı bir miktar gerilemekle birlikte yüksek seviyesini koruduğuna işaret etti.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu nisan ayında 1,06 puanlık bir artışla yüzde 11,10'a yükseldi. Bu gelişmede, TL'deki değer kaybının gecikmeli etkisiyle yükselen dayanıklı tüketim malları fiyatları ön planda oldu. Otomobil ve beyaz eşya fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlarken mobilya fiyatları belirgin bir artış (yüzde 3,41) kaydetti. Böylelikle, dayanıklı tüketim grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,87'ye ulaştı.

Giyim fiyatları ise nisan ayında yüzde 13,36 ile mevsimsel ortalamalarının üzerinde artış gösterirken grup yıllık enflasyonu yüzde 7,61'e yükseldi. Nisan ayı gelişmeleri, temel mal grubunda döviz kuru etkilerinin grup geneline yayıldığını gösterdi. Bu doğrultuda, mevsimsellikten arındırılmış veriler de grup enflasyonunun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etti.

Nisan ayında enerji fiyatları yüzde 0,98 oranında geriledi. Bu gelişmede, TL'deki değerlenmeye ek olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygulanan tavan fiyat uygulamasının da etkisiyle gerileyen akaryakıt fiyatları belirleyici oldu. Böylelikle, enerji grubu yıllık enflasyonu yüzde 4,46 ile yatay seyrederek olumlu seyrini sürdürdü.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon yaklaşık 3 puanlık artışla yüzde 13,15'e yükselirken bu gelişmede işlenmemiş gıda fiyatları ön planda oldu. İşlenmemiş gıda grubunda yıllık enflasyon meyve ve sebze fiyatlarındaki olumsuz görünüme bağlı olarak 5,2 puan artarak yüzde 15 seviyesine ulaştı.

İşlenmiş gıda fiyatları, aylık artış hızı son üç aya kıyasla yavaşlasa da, yüksek oranda (yüzde 1,03) artmaya devam etti. Fiyat artışlarının işlenmiş et ürünleri grubunda daha yüksek olmakla birlikte alt gruplar geneline yayıldığı görüldü. Bu gelişme paralelinde, işlenmiş gıda yıllık enflasyonu 1,11 puan artarak yüzde 11,32'ye yükseldi.- Yİ-ÜFE

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisan ayında yatay seyretti ve grup yıllık enflasyonu yüzde 12,98'e yükseldi. Bu dönemde TL'de kaydedilen değerlenme ile petrol ürünleri ve ana metal fiyatlarında düşüş kaydedildi. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarında ise artış eğilimi sürdü ve grup yıllık enflasyonu yüzde 13,02'ye yükseldi. Nisan ayında imalat sanayinde özellikle gıda fiyatlarında kaydedilen artışın yansımaları tüketici fiyatlarında da gözlendi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, nisan ayında dayanıksız tüketim malları fiyatlarında artış kaydedilirken diğer ana gruplarda fiyatlar düştü. Büyük ölçüde gıda ve giyim ürünlerini kapsayan dayanıksız tüketim malları grubunda yıllık enflasyon yüzde 13,82'ye yükseldi. Dayanıklı tüketim mallarında ise yıllık enflasyon yılın ilk çeyreğindeki yüksek artışın ardından nisan ayında geriledi. Sonuç olarak, imalat sanayi fiyatlarının seyri tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıların sürdüğüne işaret etti.