Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Elektrik piyasasında ön lisans veya lisans sahibi şirketlerin üretim faaliyetlerinde kullanacağı taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konuya ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyetlerinde bulunan şirketler, faaliyetleri için taşınmazlara ilişkin kamulaştırma taleplerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) iletecek. Kamulaştırma talebinde bulunan şirketler tarafından doğrudan Maliye Bakanlığına veya ilgili valiliklere (defterdarlık) yapılan kamulaştırma talepleri, talebin Kuruma yapılması gerektiği bildirilerek değerlendirmeye alınmayacak.

Kamulaştırılacak taşınmazlar hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca alınan kamu yararı kararı örneği ile bu kararın alınmasına esas olan ve kamulaştırma talebinde bulunan şirketler tarafından hazırlanan, taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilecek. Kısmi kamulaştırmaya konu olacak taşınmazlarda ise bu kısma ilişkin bilgi ve belgeler ile haritanın yer aldığı dosya, EPDK tarafından Bakanlığa gönderilecek.

Söz konusu taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınmasına yönelik işlemler Maliye Bakanlığınca yürütülecek.

Kamulaştırma talebinde bulunan şirketler, kamulaştırma işlemine ilişkin sorumluluklarına karşılık taahhütname imzalayacak ve bankalardan alınan kesin ve süresiz teminat mektubu verecek.