Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Bu yıl 9 milyar 599 milyon lira olarak gerçekleşmesi öngörülen tarım destekleme bütçesi, gelecek yıl 542 milyon lira artışla 10 milyar 141 milyon liraya ulaşacak.

2015 Yılı Programı'ndan derlenen bilgilere göre, gelecek yıl alan bazlı tarımsal destekleme ödemelerine 2 milyar 964 milyon lira, fark ödemesi destekleme hizmetlerine 3 milyar 65 milyon lira, hayvancılık desteklerine 2 milyar 953 milyon lira ayrılacak.

Geçen yıl 8 milyar 774 milyon lira olarak gerçekleşen tarım destekleme bütçesi, 2014'te 9 milyar 599 milyon liraya, 2015'te ise 10 milyar 141 milyon liraya yükselecek.

Alan bazlı tarımsal destekleme ödemelerinin 230 milyon lirası organik tarım, iyi tarım, toprak analizi için kullanılacak. 2015 yılında fındık için 860 milyon lira, gübre için 850 milyon lira, mazot için 700 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı için 130 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanlarının korunması için 55 milyon lira ödeme yapılacak. Telafi edici ödemeler kapsamında çay budama tazminatı ve masrafları için 137 milyon lira destek sağlanacak.

Gelecek yıl, fark ödemesi destekleme hizmetlerine ayrılan bütçenin 1 milyar 918 milyon lirası zeytinyağı, ayçiçeği, soya fasulyesi, kütlü pamuk, kanola, aspir ve dane mısır gibi arz açığı olan ürünler için, 992 milyon lirası hububat ve bakliyat için, 155 milyon lirası da çay için kullanılacak.

Öte yandan, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklere 500 milyon lira, tarım sigortası destekleme hizmetlerine 404 milyon lira, diğer tarımsal amaçlı desteklere ise 114 milyon lira ayrılacak.

2015 yılı programına göre, GAP Eylem Planı kırsal kalkınma ve hayvancılık destekleri için 141 milyon lira ödeme yapılacak.

Mevcut destekleme kalemlerine ek olarak ürünlerini lisanslı depolara bırakacak üreticilere yönelik depo kira bedeli desteği ve sanayide işlenmek üzere üretilecek meyve çeşitleri için kullanılacak fidanlara ilave destek sağlanacak. Özellikle bakliyat üretiminin artırılmasına yönelik sertifikalı tohum ve fark ödeme destekleri arttırılacak.

AA