Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ziraat Bankası'nın yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarına, çeşitli konularda destek ve danışmanlık hizmeti vermesine izin verdi.

BDDK'nın, Ziraat Bankası'na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Ziraat Bankası, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerine, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarına; banka ve kredi kartı, POS operasyonel işlemleri, ATM, çağrı merkezi, telefon bankacılığı, web sitesi, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi takip ve bakım hizmetleri, sınırlı olmak üzere bilgi sistemleri kapsamında servis masası hizmeti, bilgi teknolojileri (BT) saha bakım hizmetleri, yazılım, donanım ve BT Kontratları ile BT risklerinin yönetimi konularında destek olabilecek.

Ziraat Bankası, merkezden yapılabilecek sistemsel giriş ve kredi operasyonları, gönderi ve basım hizmetleri, ortak müşterilerin kredi değerliliklerinin izlenmesi amacıyla bilgi paylaşımı yapılması ve kredi izleme ve bu amaca yönelik sistemlerin kurulması, kredi riski analizi, yönetimi, süreci, esasları, skorlama-derecelendirme sistemlerinin kurulması, Türkiye'de yerleşik firmalara kullandıracakları kredilere yönelik teminatın kontrolü, borçludan teslim alınması ve raporlanması ile kredilerin dokümantasyonu, teminatın alımı ve çözülmesi süreçlerine dair operasyonel işlemler hakkında danışmanlık hizmeti verebilecek.

Banka, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ ile acentelik tesis ederek, "acentelik" faaliyetlerinde bulunabilecek. Banka, yurtiçi ve yurt dışı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile başkaları tarafından kurulan/kurulacak fonlara idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti de sunabilecek.