Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'de gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcaması, 2013'te bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 14,8 milyar lira olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2013 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye'de gayri safi yurt içi Ar-Ge harcaması geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 14 milyar 807 milyon lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de söz konusu harcamanın gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 2013'te yüzde 0,95 oldu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 0,92 olarak hesaplanmıştı.

Ar-Ge harcamalarında ticari kesim lider

Gayri safi yurt içi Ar-Ge harcamalarının yüzde 47,5'i ticari kesim, yüzde 42,1'i yükseköğretim kesimi ve yüzde 10,4'ü kamu kesimi tarafından gerçekleştirildi. Bir önceki yıl ticari kesim yüzde 45,1 ile yine ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 43,9 ile yükseköğretim, yüzde 11 ile kamu kesimi takip etmişti.

Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde, 2013'te harcamaların yüzde 48,9'unun ticari kesim, yüzde 26,6'sının kamu kesimi, yüzde 20,4'ünün yükseköğretim kesimi, yüzde 3,3'ünün yurt içi diğer kaynaklar ve yüzde 0,8'inin yurt dışı kaynaklar tarafından karşılandığı görüldü.

Ar-Ge personeli arttı

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2013'te toplam 112 bin 969 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 7,5 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 51,7'si ticari kesimde, yüzde 37,7'si yükseköğretim kesiminde ve yüzde 10,6'sı kamu kesiminde yer aldı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey'e göre, aynı dönemde Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 27,5 ile Ankara, Konya ve Karaman'ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi olurken, bu bölgeyi yüzde 21,3 ile Doğu Marmara ve yüzde 20,3 ile İstanbul Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise yüzde 22,7 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u yüzde 22,2 ile Batı Anadolu Bölgesi ve yüzde 15,5 ile Doğu Marmara Bölgesi izledi.