Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Diğer hazine alacaklarının yönetimi, takip ve tahsili ile kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazine Müsteşarlığının, Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda tanımlanan hazine alacağı dışında kalan ve müsteşarlığın devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynaklanan alacaklarının yönetimi, takip ve tahsili ile kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Söz konusu hazine alacağı kapsamında, ödeme yükümlülüğü bulunan kamu veya özel tüzel kişiler ile gerçek kişiler, bu kapsamdaki her türlü mali yükümlülüğünü, vadesinde ve tam olarak yerine getirecek. 

Müsteşarlık birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar, diğer hazine alacağı tutarlarını tahakkuk ettirecek ve vadesi belirli olan diğer hazine alacaklarının vadesinde ve tam olarak, belirli bir vadesi olmayan diğer hazine alacaklarının ise ilgili mevzuat çerçevesinde tam olarak ödenip ödenmediğini takip edecek. Takip birimleri, ilgili mevzuat uyarınca, vadesi gelmemiş diğer hazine alacaklarının ertelenmesi ve/veya yeniden yapılandırılması ile diğer hazine alacaklarının borçlu tarafından vadesinde ödenmemesi halinde erteleme yapma, yeniden yapılandırmaya gitme, faiz, gecikme zammı veya temerrüt faizi hesaplama ve yasal takibe geçme gibi işlemleri yerine getirecek.

Hazine Müsteşarlığı, diğer hazine alacağı kapsamında borçlunun her türlü hesap ve belgelerini denetleyebilecek.

AA