Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılının 3. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve Özelleştirme Programındaki Kuruluşların Cari Fiyatlarla Stok Borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamları 35,6 milyar lira, dış borçları 4,7 milyar lira seviyesinde olduğu hesaplandı.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 11,5 milyar lira ile özel şahısların borçları oluştururken; bunu sırasıyla 9 milyar 997 milyon lira ile KİT'lerin, 7 milyar 358 milyon lira ile resmi dairelerin, 3 milyar 613 milyon lira ile ticari bankaların borçları izledi.

KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 2014'ün 3. çeyreği itibarıyla 125 bin 2 kişi çalışıyor

Hazine Müsteşarlığı, KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, yılın 3. çeyreğinde KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 125 bin 2 kişi çalıştığı belirlenirken, bu kişilerin 110 bin 614'ü Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 14 bin 388'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 557'si memur, 45 bin 969'u sözleşmeli, 62 bin 651'i kapsam içi işçi, 3 bin 641'i kapsam dışı işçi, 8 bin 184'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

AA