Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,17, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ise yüzde 6,36 arttığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, geçen yılın aralık ayında aylık bazda TÜFE yüzde 0,44, Yİ-ÜFE yüzde 0,76 düşüş gösterdi.

Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre, tüketici fiyatları yüzde 8,85, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,25 arttı.

Kasımda TÜFE yüzde 0,18 artmış Yİ- ÜFE yüzde 0,97 düşmüştü. Yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 9,15, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 8,36 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE   Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014   2010 2011 2012 2013 2014
OCAK 1,85 0,41 0,56 1,65 1,98   0,58 2,36 0,38 -0,18 3,32
ŞUBAT 1,45 0,73 0,56 0,30 0,43   1,66 1,72 -0,09 -0,13 1,38
MART 0,58 0,42 0,41 0,66 1,13   1,94 1,22 0,36 0,81 0,74
NİSAN 0,60 0,87 1,52 0,42 1,34   2,35 0,61 0,08 -0,51 0,09
MAYIS -0,36 2,42 -0,21 0,15 0,40   -1,15 0,15 0,53 1,00 -0,52
HAZİRAN -0,56 -1,43 -0,90 0,76 0,31   -0,50 0,01 -1,49 1,46 0,06
TEMMUZ -0,48 -0,41 -0,23 0,31 0,45   -0,16 -0,03 -0,31 0,99 0,73
AĞUSTOS 0,40 0,73 0,56 -0,10 0,09   1,15 1,76 0,26 0,04 0,42
EYLÜL 1,23 0,75 1,03 0,77 0,14   0,51 1,55 1,03 0,88 0,85
EKİM 1,83 3,27 1,96 1,80 1,90   1,21 1,60 0,17 0,69 0,92
KASIM 0,03 1,73 0,38 0,01 0,18   -0,31 0,65 1,66 0,62 -0,97
ARALIK -0,30 0,58 0,38 0,46 -0,44   1,31 1,00 -0,12 1,11 -0,76

 

Yıllık Değişim TÜFE   Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014   2010 2011 2012 2013 2014
OCAK 8,19 4,90 10,61 7,31 7,75   6,30 10,80 11,13 1,88 10,72
ŞUBAT 10,13 4,16 10,43 7,03 7,89   6,82 10,87 9,15 1,84 12,40
MART 9,56 3,99 10,43 7,29 8,39   8,58 10,08 8,22 2,30 12,31
NİSAN 10,19 4,26 11,14 6,13 9,38   10,42 8,21 7,65 1,70 12,98
MAYIS 9,10 7,17 8,28 6,51 9,66   9,21 9,63 8,06 2,17 11,28
HAZİRAN 8,37 6,24 8,87 8,30 9,16   7,64 10,19 6,44 5,23 9,75
TEMMUZ 7,58 6,31 9,07 8,88 9,32   8,24 10,34 6,13 6,61 9,46
AĞUSTOS 8,33 6,65 8,88 8,17 9,54   9,03 11,00 4,56 6,38 9,88
EYLÜL 9,24 6,15 9,19 7,88 8,86   8,91 12,15 4,03 6,23 9,84
EKİM 8,62 7,66 7,80 7,71 8,96   9,92 12,58 2,57 6,77 10,10
KASIM 7,29 9,48 6,37 7,32 9,15   8,17 13,67 3,60 5,67 8,36
ARALIK 6,40 10,45 6,16 7,40 8,17   8,87 13,33 2,45 6,97 6,36

Aralıkta TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 0,79 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,44 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,85 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,79 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0,51, konutta yüzde 0,13, sağlıkta yüzde 0,13, ev eşyasında yüzde 0,12 arttı.

Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,71 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama gruplarından ulaştırmada yüzde 1,78, haberleşmede yüzde 0,11, alkollü içecekler ve tütün ile eğlence ve kültürde yüzde 0,01 düştü.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 13,98 ile lokanta ve oteller grubunda oldu . Bunu yüzde 12,73 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 9,68 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 8,62 ile sağlık, yüzde 8,43 ile giyim ve ayakkabı izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 432 maddeden 60'ının ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 233'ünün ortalama fiyatlarında artış, 139'unda ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: 

Sektörler/Alt Gruplar Aylık Değişim
(yüzde)
Yıllık Değişim
(yüzde)
TÜRKİYE - 0,44 8,17
Gıda ve alkolsüz içecekler 0 12,73
Alkollü içecekler ve tütün - 0,01 7,67
Giyim ve ayakkabı - 3,71 8,43
Konut 0,13 6,83
Ev eşyası 0,12 8,06
Sağlık 0,13 8,62
Ulaştırma - 1,78 2,07
Haberleşme - 0,11 1,61
Eğlence ve kültür - 0,01 5,68
Eğitim 0,01 8,31
Lokanta ve oteller 0,51 13,98
Çeşitli mal ve hizmetler 0,79 9,68

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, aralıkta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,06 düştü. 

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim
(yüzde)
Yıllık değişim
(yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç - 0,06 8,03
İşlenmemiş gıda ürünleri hariç - 0,47 7,60
Enerji hariç - 0,23 9,80
İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç - 0,21 9,41
Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç - 0,25 9,94
Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve
fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler,
dolaylı vergiler hariç
- 0,27 9,74
Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, fiyatı
yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı
vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç
- 0,24 9,35
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü
içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç
- 0,26 9,55
Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler
ile tütün ürünleri ve altın hariç
- 0,38 8,73

Yİ-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,55, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,52, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,92 azalırken su sektöründe yüzde 0,17 arttı.

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,76 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,25 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,55, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,52, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,92 azalırken su sektöründe yüzde 0,17 artış kaydetti.

Geçen ay kasıma göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 2,40 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 2,39 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 2,37 ile diğer mamul eşyalar oldu. Buna karşın, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 14,89, ham petrol ve doğal gaz yüzde 8,65 ve elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 2,92 kasım ayına göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler olarak belirlendi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, aralıkta en yüksek aylık artış dayanıklı tüketim mallarında, en yüksek yıllık artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla aralıkta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı -1,55 1,02
İmalat -0,52 7,63
Elektrik, gaz -2,92 -3,56
Su temini 0,17 11,90

Türkiye'de aralık ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 9,11 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır'' oldu.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler, yüzde 9,11 ile ''Şanlıurfa, Diyarbakır'', yüzde 8,91 ile ''İstanbul", yüzde 8,75 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" ve yüzde 8,71 ile ''Ankara" bölgeleri oldu.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 6,87 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gerçekleşti. 

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle: 

İstatistiki bölgeler Aylık Değişim
(Yüzde)
Yıllık Değişim
(Yüzde)
TÜRKİYE -0,44 8,17
İstanbul -0,46 8,91
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli -0,31 8,60
Balıkesir, Çanakkale -0,93 8,62
İzmir -0,46 8,54
Aydın, Denizli, Muğla -0,07 7,71
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak -0,27 7,60
Bursa, Eskişehir, Bilecik -0,47 7,46
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova -0,58 7,87
Ankara -0,76 8,71
Konya, Karaman -0,51 6,71
Antalya, Isparta, Burdur -0,67 7,58
Adana, Mersin -0,41 7,36
Hatay, K.Maraş, Osmaniye -0,47 7,23
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir -0,40 7,22
Kayseri, Sivas, Yozgat -0,25 8,25
Zonguldak, Karabük, Bartın -0,13 7,89
Kastamonu, Çankırı, Sinop -0,21 7,93
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya -0,20 8,05
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane -0,75 7,18
Erzurum, Erzincan, Bayburt -0,68 6,87
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan -0,12 8,57
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -0,09 8,13
Van, Muş, Bitlis, Hakkari -0,23 8,25
Gaziantep, Adıyaman, Kilis -0,26 8,75
Şanlıurfa, Diyarbakır -0,19 9,11
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 0,46 8,07

AA