Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, aralık ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,44 azaldığı hatırlatılarak, bu dönemde enflasyondaki düşüşün, enerji grubunda daha güçlü olmak üzere alt gruplar geneline yayıldığı ifade edildi.

TCMB Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Rapora göre, aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,44 azaldı. Böylelikle, tüketici enflasyonu yüzde 8,17 ile belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde enflasyondaki düşüş, enerji grubunda daha güçlü olmak üzere alt gruplar geneline yayıldı.

Enflasyon ana eğilimindeki düşüş, hizmet grubunda belirginleşirken temel mal grubunda daha sınırlı oldu. Bu doğrultuda çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimlerindeki iyileşme sürdü. Bu dönemde Özel Kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Göstergesi-H (ÖKTG) ve ÖKTG-I endekslerinin yıllık artış oranları önceki aya kıyasla azalarak sırasıyla yüzde 9,55 ve yüzde 8,73 oldu.

Alt gruplar incelendiğinde, aralık ayında enerji ve gıda gruplarının yıllık tüketici enflasyonuna katkısı sırasıyla 0,60 ve 0,37 puan azaldı. Temel mal ve hizmet gruplarının katkısı da, daha sınırlı olmakla birlikte, sırasıyla 0,13 ve 0,06 puan geriledi.

Enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin sürdüğü gözlendi. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle hizmet enflasyonu ana eğilimi geçen ayın ardından bu dönemde de belirgin olarak gerilerken temel mal enflasyonu ana eğilimindeki iyileşme daha sınırlı oldu.

Aralık ayında hizmet fiyatları yüzde 0,18 arttı ve grup yıllık enflasyonu 0,22 puan azalışla yüzde 8,59'a geriledi. Hizmet fiyatları kasım ayının ardından bu dönemde de ılımlı bir seyir izledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşlerin ilgili hizmet gruplarına olumlu yansımaları, bir önceki aya kıyasla daha sınırlı olmakla birlikte, devam etti. Nitekim aralık ayında ulaştırma hizmetleri fiyatları yatay bir seyir izlemiş, paket tur fiyatları ise gerilemeye devam etti.

Bu gelişmelere ek olarak, kira ve diğer hizmet gruplarında da aylık enflasyon eğilimi kasım ayı öncesine kıyasla daha zayıf seyretti. Son aylarda lokanta-otel grubu aylık enflasyonunda kademeli bir yavaşlama eğilimi gözlense de bu grupta yıllık enflasyon yüzde 13,98 ile yüksek seviyesini korudu.

- Aralık ayında enerji fiyatları yüzde 1,86 azaldı-

Temel mal grubu yıllık enflasyonu yaklaşık 0,5 puanlık bir azalışla yüzde 8,89'a geriledi. Bu gelişmede giyim ve dayanıklı tüketim malları fiyatları etkili oldu. Dayanıklı tüketim malları fiyatları aralık ayında yüzde 0,30 azalırken grup genelinde fiyatlar ılımlı bir seyir izledi.

Böylelikle dayanıklı tüketim malları yıllık enflasyonu, bir önceki aydaki geçici yükselişin ardından mayıs ayından bu yana sergilediği aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Giyim grubunda sezon indirimi geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek bir oranda gerçekleşti, bu doğrultuda giyim fiyatları yıllık enflasyonu yaklaşık 1,3 puan geriledi. Diğer taraftan, giyim ve dayanıklı mallar dışı temel mal grubu yıllık enflasyonundaki azalış ise bu dönemde durakladı.

Aralık ayında enerji fiyatları yüzde 1,86 azaldı. Bu gelişmede, uluslararası petrol fiyatlarındaki seyre bağlı olarak sırasıyla yüzde 5,61 ve 2,04 gerileyen akaryakıt ve tüpgaz fiyatları belirleyici oldu. Böylelikle, bu dönemde yıllık enerji enflasyonu 4,22 puan azalarak yüzde 1,54 ile endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Gelecek ayda petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları kaynaklı olarak enerji enflasyonundaki düşüş devam edebilecek.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon aralık ayında 1,64 puan azalarak yüzde12,73 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle işlenmemiş gıda grubunda fiyatlar dört ay üst üste düşüş kaydederken baz etkileri nedeniyle oynak bir yapı sergileyen grup yıllık enflasyonu yüzde 12,24'e geriledi. İşlenmiş gıda fiyatlarında da aylık enflasyon eğilimi aralık ayında zayıfladı ve grup yıllık enflasyonu yüzde 13,16 oldu.

İşlenmiş gıda enflasyon görünümündeki iyileşme ekmek ve tahıllara ek olarak et ve süt ürünlerinden kaynaklanırken kahve-çay ve konserve işlenmiş sebze fiyatlarında yüksek oranlı artışlar sürdü.

Aralık ayında işlenmiş gıda fiyatlarında gözlenen kısmi iyileşmeye rağmen ekmek, et ürünleri, kahve, çay başta olmak üzere alt gruplar genelinde yıllık enflasyon yüksek düzeylerde seyretmeye devam etti.

- Yİ - ÜFE-

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ - ÜFE) aralık ayında yüzde 0,76 geriledi ve grup yıllık enflasyonu 2 puan azalışla yüzde 6,36 oldu. Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşün üretici fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği bu dönemde, yıllık enflasyon imalat sanayisinde yüzde7,63'e, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde ise yüzde 9,56'ya geriledi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında fiyatlar artarken ara ve sermaye mallarında bu ayda da fiyatlar düşmeye devam etti. Bu çerçevede aralık ayında, dayanıklı tüketim malları dışındaki ana gruplarda yıllık enflasyon geriledi. Bu dönemde, özellikle uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle tüketici fiyatları üzerinde imalat sanayi fiyatları kaynaklı baskıların hafiflediği gözlendi.

AA