Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'de toplam çevresel harcamalar, 2013'te 19,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ilişkin çevresel istihdam, gelir ve harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, 19,3 milyar lira olarak gerçekleşen toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 1,2 oldu.

Toplam çevresel harcamaların yüzde 67,7'sini cari harcamalar, yüzde 32,3'ünü ise yatırım harcamaları oluşturdu. Söz konusu harcamaların yüzde 77,4'ü kamu sektörü, yüzde 22,6'sı ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildi. Kamu sektörünün toplam çevresel harcamaları içindeki en büyük payını yüzde 80 ile belediyeler aldı.

- Çevresel harcamalar atık yönetimi ve su hizmetlerinde yoğunlaştı

Toplam çevresel harcamaların yüzde 37,6'sını atık yönetimi hizmetleri, yüzde 33'ünü su hizmetleri, yüzde 18,3'ünü atık su yönetimi hizmetleri ve yüzde 11,1'ini ise diğer konularda yapılan çevresel harcamalar oluşturdu. Kamu sektörü çevresel harcamalarında yüzde 42,3 ile su hizmetlerinin, iş sektöründe ise yüzde 65,9 ile atık yönetimi hizmetlerinin en yüksek paya sahip olduğu tespit edildi.

Toplam 15,9 milyar lira olarak gerçekleşen çevresel gelirlerin yüzde 64'ü kamu sektöründe, yüzde 36'sı ise iş sektöründe elde edildi.

Kamu kuruluşları, il özel idareleri, girişimler ve organize sanayi bölgelerinde, çevresel faaliyetlerde 2013 yılında toplam 65 bin 124 kişi istihdam edildi. Çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin yüzde 10'unu kadın, yüzde 90'ını ise erkekler oluşturdu.

Öte yandan 2012 yılına ilişkin toplam çevresel harcama 16 milyar 582 milyon 227 bin 650, iş sektörü harcaması 3 milyar 734 milyon 464 bin 679 lira olarak revize edildi.

AA