Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

2013 yılında halka arzdan sağlanan gelir 60 milyar lirayı geçerken, 2014 yılında halka arzdan sağlanan kaynak tutarı 70 milyar liraya yaklaştı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 532 ihraç gerçekleşirken, halka arzda sağlanan gelir 67 milyar 79 milyon lira oldu. Bunun 714 milyon lirası pay halka arzından, 66 milyar 365 milyon lirası da borçlanma araçları ve kira sertifikası satışından elde edildi.

Bir önceki yıl, yani 2013'te halka arzdan sağlanan gelir 60 milyar 278 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl 13 şirketin hisseleri borsaya yeni açıldı. 2014'te hisseleri pay piyasasında işlem görmeye başlayan 9 şirketten 690 milyon lira, gelişen işletmeler piyasasında hisseleri işlem görmeye başlayan 4 şirketten sağlanan kaynak ise 24 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde her hangi bir ikincil halka arz ise yapılmadı.

- Özel sektörün kira sertifikası ihraçlarından 1 milyar lira-

2013'te ihraç sayısının 1 olarak gerçekleştiği borsa yatırım fonlarının halka arzından sağlanan gelir 5 milyon lira olurken, 2014 yılında bu anlamda herhangi bir işlem gerçekleşmedi.

Borçlanma araçları ve kira sertifikası satışından sağlanan gelir ise 66 milyar 365 milyon lira oldu. Bu rakam 2013 yılında 55 milyar 649 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Borçlanma araçları ve kira sertifikası satışından elde edilen 66 milyar 365 milyon liralık gelirin; 38 milyar 755 milyon lirası halka arz yoluyla ihraç edilen borçlanma araçlarından, 26 milyar 109 milyon lirası nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilen borçlanma araçlarından, 452 milyon lirası varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracından, 1 milyar 49 milyon lirası da özel sektörün kira sertifikası ihraçlarından sağlandı.

Bu arada İslam Kalkınma Bankası'nın kurduğu varlık kiralama şirketinin yurt dışında ihraç ettiği 6 milyar dolar tutarındaki kira sertifikaları da Borsa İstanbul'da kote edilerek işlem görmeye başladı.

2013-2014 halka arz işlemleri ve sağlanan kaynak (milyon TL) şöyle:


2013 2014
Sermaye Piyasası Aracı Türü İhraç Sayısı Kaynak Tutarı İhraç Sayısı Kaynak Tutarı
Pay 18 4.624 13 714
İlk Halka Arz/Pay Piyasası 9 1.309 9 690
İlk Halka Arz/Gelişen İşletmeler Piyasası 9 65 4 24
İkincil Halka Arz 1 3.25 - -
Borsa Yatırım Fonları 1 5 - -
Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları 330 55.649 519 66.365
Halka Arz Yoluyla İhraç Edilen Borçlanma Araçları (Tahvil/Bono) 148 43.604 138 38.755
Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhraç Edilen Borçlanma Araçları (Tahvil/Bono) 140 10.866 323 26.109
VDMK İhraçları 34 662 33 452
Kira Sertifikası İhraçları (Özel Sektör) 8 517 25 1.049
TOPLAM 350 60.278 532 67.079


AA