Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkezi yönetim bütçesi, geçen yılın aralık ayında 11,3 milyar lira, ocak-aralık döneminde ise 22,7 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı, 2014 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, aralıkta bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 artarak 38,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 0,4 artarak 50,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-aralık döneminde ise bütçe gelirleri, 2013'ün aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 425,8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 9,8 artışla 448,4 milyar lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,6 artarak 6 milyar 3 milyon lira olarak gerçekleşti. Aralıkta özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 874 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 206 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı, 2014 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 436 milyar 433 milyon lira ödenekten, geçen ay 50 milyar 187 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen ay, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon lira ödeneğin yüzde 12,7'si kullanılarak 48 milyar 739 milyon lira harcandı. Aralıkta personel giderleri, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artarak 7 milyar 130 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon lira ödeneğin yüzde 6,5'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 1 milyar 711 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon lira ödeneğin yüzde 9,1'i kullanılmış oldu.

Mal ve hizmet alım giderleri için öngörülen ödeneğin aralıkta yüzde 23,1'i harcandı. Aralıkta, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 8 milyar 694 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 15 milyar 198 milyon lira oldu. Bütçede geçen yıl için öngörülen 163 milyar 554 milyon lira ödeneğin yüzde 9,3'ü kullanıldı.

Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 476 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 819 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 832 milyon lira, mahalli idare payları 4 milyar 20 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aralıkta 12 milyar 27 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 383 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 1 milyar 596 milyon lira oldu. Faiz giderleri önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 1 milyar 447 milyon lira oldu.

- Bütçe gelirleri-

2013 yılı aralık ayında 32 milyar 699 milyon lira olan bütçe geliri, geçen yılın aynı ayında yüzde 18,8 artışla 38 milyar 860 milyon lira olarak gerçekleşti. Aralıkta vergi gelirleri tahsilatı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 30 milyar 776 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,6 artarak 6 milyar 3 milyon lira olarak hesaplandı. Aralıkta özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 874 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 206 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla aralık ayı gerçekleşmelerine bakıldığında önceki yılın aynı ayına göre, harçlar yüzde 25,7, kurumlar vergisi 24,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 23,2, gelir vergisi yüzde 17,1, özel tüketim vergisi yüzde 16,8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 14,3, damga vergisi yüzde 13,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 4,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 25,6 arttı.

- Ocak-aralık dönemi bütçe gerçekleşmeleri-

Merkezi yönetim bütçesi, 2013 ocak-aralık döneminde 18 milyar 543 milyon lira açık vermişken, geçen yılın aynı döneminde 22 milyar 666 milyon lira açık verdi. Geçen yılın ocak-aralık döneminde faiz dışı fazla 27 milyar 242 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın ocak-aralık döneminde bütçe giderleri 408 milyar 225 milyon lira olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,8 artarak 448 milyar 424 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 11,2 artarak 358 milyar 239 milyon liradan 398 milyar 517 milyon liraya yükseldi.

Diğer taraftan, geçen yılın ocak-aralık döneminde faiz giderleri, önceki yılın aynı dönemine göre binde 2 azalarak 49 milyar 907 milyon lira oldu.

Personel giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 110 milyar 370 milyon liraya çıktı. Söz konusu dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 18 milyar 926 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmet alım giderleri, ocak-aralık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 40 milyar 691 milyon lira, cari transferler yüzde 9,1 artarak 162 milyar 327 milyon lira oldu.

Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için yüzde 7,7 artışla 77 milyar 294 milyon lira transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 8 milyar 770 milyon lirayı buldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyar 148 milyon lira olurken, mahalli idare payları ocak-aralık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artarak 38 milyar 787 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-aralık döneminde 48 milyar 1 milyon lira sermaye gideri, 7 milyar 683 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri de 10 milyar 518 milyon lira oldu.

Önceki yılın ocak-aralık döneminde 389 milyar 682 milyon lira olan bütçe gelirleri, geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,3 artarak 425 milyar 758 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 8,1 artarak 352 milyar 437 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, ocak-aralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak 56 milyar 754 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın ocak-aralık döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 13 milyar 419 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 3 milyar 148 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla ocak-aralık dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında önceki yılın aynı dönemine göre banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 21,5, gelir vergisi yüzde 15,9, harçlar yüzde 11,9, kurumlar vergisi yüzde 11,4, damga vergisi yüzde 9,6, özel tüketim vergisi yüzde 6,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2,6, dahilde alınan katma değer vergisi binde 3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 8,8 arttı.


AA