Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, elektrik dağıtım piyasasında mevcut tarife döneminin 2015 sonunda tamamlanacağını belirterek, "Önümüzü görmemiz ve sektörün sağlıklı gelişmesi için 2016 sonrası yeni tarife dönemi prensipleri mümkün olan en erken sürede açıklanmalıdır" dedi.

Sabancı, Enerji Uzmanları Derneği tarafından EPDK'nın ev sahipliğinde düzenlenen Enerji Piyasaları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dağıtım ve üretim özelleştirmelerinde atılan adımların rekabete dayalı piyasa yapısının oluşumuna önemli katkı sağladığını söyledi.

"Özünde rekabete dayalı, öngörülebilir ve şeffaf politikalar, ülkenin potansiyeli ile birleşince güven ortamı sağlandı ve özel sektör koşarak yatırım yaptı" diyen Güler Sabancı, kendilerinin de Enerjisa olarak, bu politikalara güvenerek, elektrik üretimi, ticareti, satışı ve dağıtımıyla, bir özel sektör oyuncusu olarak en ön sıralarında yer almaya çalıştıklarını belirtti. "Son 7-8 yılda 22 milyar lira yatırım yaptık" diyen Sabancı, daha rekabetçi bir piyasa için çalışmaya, düzenleyicilerin de aynı anlayışla sektöre yön vermeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

- "Arz fazlası, cesaretli adımlar için fırsat sunuyor"

Elektrik sektöründe talep artışının üzerinde gerçekleşen arz fazlası bulunduğunu ve bu fazlalığın tüketicinin lehine kullanılması gerektiğini söyleyen Sabancı, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz arz fazlası dönemi, özellikle tüketicilerin yararlanacağı, daha rekabetçi, liberal ve şeffaf bir elektrik piyasasına geçme yönünde cesaretli adımlar atmak için bize fırsat sunuyor. Son dönemde tamamlanmış çeşitli özelleştirmelere rağmen, kamunun bir piyasa oyuncusu olarak halen kontrolünde olan elektrik arzı, toplamın yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda, kamunun pazardaki hakim durumunun azaldığı, rekabetçi özel sektörün payının daha yüksek seviyelere çıktığı bir yapıya ulaşmalıyız. Bu hedef gerçekleşene kadar da üretim özelleştirmelerinin devam etmesini ve kamunun piyasa oyuncusu olarak faaliyetlerini diğer özel sektör oyuncuları ile aynı şartlarla sürdürmesini bekliyoruz. Tüm bunları rekabetçi piyasanın doğru yönde gelişimi için atılması gereken önemli adımlar olarak görüyoruz."

- "Elektrik Borsasını dört gözle bekliyoruz"

Elektrik sektörünün serbest piyasaya geçişinin önemli hususlarından birinin fiyat oluşumu olduğunu hatırlatan Sabancı, "Liberal ve rekabetçi bir piyasanın olmazsa olmazı, fiyatın arz ve talep dengesi içinde pazar tarafından belirlenmesidir, ancak böyle bir piyasa sürdürülebilir bir yatırım iklimi yaratacaktır. Arz-talep dengesini ve maliyetleri tam olarak yansıtan, şeffaf, derinlikli, likiditesi yüksek; aynı zamanda ileriye yönelik doğru fiyat sinyalleri de içerecek bir elektrik borsasının kurulmasını dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

- Yeni tarife açıklanmalı

Elektrik dağıtım piyasasında mevcut tarife döneminin 2015 sonunda tamamlanacağını, altyapı yatırımlarına ve sistem iyileştirmelerine tüm zorluklara rağmen devam ettiklerini, hedeflerinin kesintisiz ve dünya standardında hizmet sunmak olduğunu anlatan Güler Sabancı, "Önümüzü görmemiz ve sektörün sağlıklı gelişmesi için, 2016 sonrası yeni tarife dönemi prensipleri mümkün olan en erken sürede açıklanmalıdır. Bunu yatırımlar ve devamlılık açısından çok önemli buluyoruz ve bekliyoruz" dedi.

Sabancı, doğalgaz sektöründe ise serbestleşme için gelinen aşamanın, elektrik sektörünün çok geride olduğunu ifade ederek, elektrik piyasasına benzer maliyet esaslı, arz ve talep dengelerini yansıtan, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya, konunun sosyal boyutu da gözetilerek işlerlik kazandırılması gerektiğini söyledi.

Güler Sabancı, aynı zamanda yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılmasının Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıya ve enerji verimliliğinin önemine dikkati çekti.

AA