Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve kuruluşlar, GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin "vergi dışı normal gelirleri"ni açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık 2014 itibarıyla KİT'lerden, Türk Telekom'dan, PTT'den ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 6,2 milyar lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 3,5 milyar lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 622 milyon lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 2,6 milyar lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da 8,7 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine'nin vergi dışı gelirleri, 2014 yılı 1. çeyreğinde 1,4 milyar lira, 2. çeyreğinde 5,7 milyar lira, 3. çeyreğinde 3,1 milyar lira ve 4. çeyreğinde 2,6 milyar olarak hesaplandı.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, 2014 sonu itibariyle 12,8 milyar lira oldu.

AA