Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı İktisadi Görünüm ve Para Politikası sunumunu yayımladı. 

TCMB dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediğini belirtirken, dış talepte zayıf seyrin korunduğu ve iç talebin büyümeye ılımlı düzeyde katkı verdiği ifade edildi.

Sunumda uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemlerin enflasyonu, özellikle çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilediği belirtilirken, öte yandan küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artışların para politikasında temkinli yaklaşımın sürüdürülmesini gerektirdiği vurgulandı ve Kurul'un bu doğrultuda faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı hatırlatıldı. 

Birinci çeyrekte öncü göstergelerin iktisadi faaliyette toparlanamaya işaret ettiğine değinen TCMB, cari açıktaki iyileşmenin 2015'te belirgin şekilde artmasının beklenildiğine değindi. Sunumda ayrıca Ocak'ta 1.92 milyar, Şubat'ta 2.34 milyar ve Mart'ın ilk 11 gününde 620 milyon dolar Döviz satışı yapıldığı belirtildi. 

"İç piyasa siparişlerinde görülen kısmi yavaşlamada olumsuz havanın etkisi hissediliyor" denilen sunumda, reel olarak ihracattaki zayıflamanın daha sınırlı göründüğüne dikkat çekildi. TCMB ayrıca zorunlu karşılık tedbirleri ile yükümlülüklerin vadesinde bir mikyar zatma eğilimi olduğunu sözlerine ekledi.

TCMB'nin sunumunda önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacağı da ifade edilirken, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceği ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruşun sürdürüleceği de tekrarlandı.