Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel efektif döviz kuru endekslerinin güncellendiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, 2010 yılı temmuz ayından itibaren yayımlanmakta olan (2003=100) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endekslerinin hesaplanmasında, 2006-2008 dönemi dış ticaret verileri esas alınarak bulunan ülke ağırlıklarının kullanıldığı belirtilerek, ancak, söz konusu döneme kıyasla hem dış ticaret hacminin artış göstermesi, hem de ticaret ortaklarının çeşitlenmesinin yeni bir çalışmayı gerekli kıldığı kaydedildi.

Bu çerçevede, TCMB tarafından Genel Ağ sitesinde "(www.tcmb.gov.tr) İstatistikler / Döviz Kurları / Reel Efektif Döviz Kuru" alt başlığında yayımlanan ve elektronik veri dağıtım sistemi veri tabanından zaman serisi olarak erişim sağlanan reel efektif döviz kuru endekslerinin güncellendiği ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Eski serilerde reel efektif döviz kuru endekslerinin ağırlık hesaplamasında 2006-2008 dönemine ilişkin ticaret akımları tüm endeks için kullanılırken, yeni endekslerde uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan yönteme paralel olarak üçer yıllık dış ticaret verileri (2003-2005 dönemi, 2006-2008 dönemi ve 2009-2011 dönemi) kullanılmıştır. Her bir dönem için hesaplanan ülke ağırlıkları kullanılarak oluşturulan endeksler, zincir endeks yöntemi ile birleştirilmiştir. Eski endeks ağırlıklarının oluşturulmasında TÜFE bazlı endekste 36 adet ülke, ÜFE bazlı endekste 31 ülke kapsanmakta iken yeni endekslerde ülke sayısı TÜFE bazlı endeks için 45'e, ÜFE bazlı endeks için ise 38'e çıkarılmıştır.

Ayrıca, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'den veri sağlanamaması nedeniyle 2012 ilk çeyreğinden sonra güncellenemeyen Birim İş Gücü Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi, bu çalışma ile, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan 18 ülkeye ait birim işgücü verileri kullanılarak yeniden hesaplanmıştır."

- Reel efektif döviz kuru mart ayında 104,05 oldu-

Yeni hesaplamaya göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında mart ayında bir önceki aya göre 105,44'ten 104,05'e geriledi. Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru ise mart ayında 103,26'ya düştü. Endeks şubat ayında 104,99 seviyesindeydi.

Reel efektif döviz kuru endeksinin artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını gösteriyor.