Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bildirimine göre kapasite kullanım oranı Nisan ayında yüzde 74,1 oldu. Beklenti ise yüzde 73.6 olacağı yönündeydi. Kapasite kullanım oranı bir önceki ay ise yüzde 72.4'tü.

TCMB verilerine göre Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Nisan ayında bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 107,9 puanla son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu yılın Nisan ayında RKGE, bir önceki aya göre 4,4 puan'lık artışla 107,9 seviyesine ulaştı ve Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 102,7 puan seviyesinde gerçekleşti.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. İhracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin de zayıfladığı gözlendi.

Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 8

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin de güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin güçlendiği gözlendi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 8 oldu.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 46,6'sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 21,2'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti.

Son 3 aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalar ile Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarda rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelerin azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 19,1'e geriledi.

AA