Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Yunanistan uluslararası kreditörlere 300 milyar eurodan yüksek bir miktarda olan borçlarını ödeme konusunda bir anlaşma sağlamada güçlük çekiyor. Ülke öte yandan en önemli varlığı olan insan sermayenin tükenmesi riski ile karşı karşıya.

Market Watch'un haberine göre Yunanistan’dan yaşanan beyin göçü yüksek seviyelerde seyrediyor. 180,000 ile 200,000 arasında iyi eğitim görmüş vatandaşın likidite sıkıntısı çeken ülkeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

Makedonya Üniversitesi profesörlerinden Lois Lambrinidis, “Bu oranda bir göç ülkenin üniversite mezunu total işgücünün yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

CUNY’s Queens College sosyoloji profesörlerinden Nicholas Alexiou ise, “Makro bir seviyede söz konusu hareket belirgin bir beyin göçüne işaret ediyor” diye konuştu.

Alexiou, “Beyin göçünü diğer göçlerden ayrıştıran özelliği ülkeyi terk edenler arasında yetenekli ve eğitimli insanlar oranının yüksek olması” dedi.

Diğer bir deyişle Yunanistan en parlak ve genç popülasyonunu kaybediyor. European University Institute’un (EUI) Mart 2014 tarihli araştırmasına göre ülkeyi terk edenlerin yüzde 88’i üniversite mezunu, bunlardan yüzde 60’ı master derecesine sahip. Yüzde 11’i ise doktora yapmış.

EUI raporuna göre kriz döneminde Yunanistan’ı terk edenlerin yüzde 79’u çalışıyordu ancak ülkede gelecek olmadığına (yüzde 50) veya profesyonel fırsat olmadığına (yüzde 25) kanaat getirdi.

Beyin göçü Yunan ekonomisi için önemli sonuç doğuruyor. Ülke krizin başlamasından bu yana yurtiçi hasıla büyümesinin yüzde 25’ini kaybetti.